Organizace a provádění vzdělávacích činností týkajících se posuzování rizik mikroorganismů používaných jako pesticidy a biocidy v rámci Akademie zlepšování odborné přípravy pro bezpečnější potraviny.

Cílem školení je podpořit rozvoj odborných znalostí, pokud jde o metodiky posuzování rizik mikroorganismů, které mají být používány v biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin. Tím se rovněž posílí kompetence při hodnocení přípustnosti/platnosti dokumentace a posouzení rizik a rovněž se zaměří na podporu co největší harmonizace postupů hodnocení a povolování těchto mikroorganismů v rámci EU.

Školení se zaměřuje na účastníky z příslušných orgánů členských států EU, kandidátských zemí, zemí ESVO EHP a potenciálních kandidátských zemí.

Fáze I

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Umístění Země
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lotyšsko
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Španělsko
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofie Bulharsko

Fáze II

ZASEDÁNÍ POČÁTEČNÍ DATUM DATUM UKONČENÍ MĚSTO ZEMĚ
1 20/02/2024 23/02/2024 Brusel BELGIE
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia ŠPANĚLSKO
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukurešť RUMUNSKO
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LOTYŠSKO
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALSKO

Posouzení rizik mikroorganismů používaných jako pesticidy a biocidy