Usposabljanje BTSF o uredbi o uradnem nadzoru

Cilj tega projekta je izboljšati znanje in povečati ozaveščenost o novih določbah, ureditvi in pristopu, ki so bili sprejeti na podlagi načel „pametnejših pravil za varnejšo hrano“.

Usposabljanje BTSF o uredbi o uradnem nadzoru je namenjeno širjenju znanja in izboljšanju poklicnih spretnosti na področju označevanja živil in informacij.

Merila za izbor udeležencev so:

  • Pomen za vsakodnevno delo: udeleženci bi morali imeti prednost uslužbenci pristojnih organov na delovnem mestu, povezanem z uradnim nadzorom;
  • Zadostna raven jezika: da bi zagotovili prenos znanja in priložnosti za izmenjavo mnenj, bi morali udeleženci obvladati jezik usposabljanja, za katerega so se prijavili, če ni drugače določeno, bo uradni jezik delavnic angleščina.
  • Sposobnost izmenjave izkušenj: prednost bodo imeli udeleženci, katerih položaj jim bo omogočil, da s sodelavci delijo rezultate usposabljanj.
  • Po možnosti uradniki, ki delajo pri organih za nadzor hrane na centralni ali lokalni upravni ravni in so odgovorni za razvoj, usklajevanje ali izvajanje uradnih načrtov spremljanja in nadzora.
  • Zahteve IT: udeleženci bodo potrebovali prenosni računalnik s posodobljeno programsko opremo s kamero in mikrofonom (vgrajeni ali zunanji) ter zanesljivo povezavo WIFI.
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Lokacija
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtualno
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtualno
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtualno
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtualno
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtualno
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtualno
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Irska
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukarešta, Romunija
9 15/11/2022 18/11/2022 Rim (Italija)
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lizbona, Portugalska
12 03/10/2023 06/10/2023 Riga, Latvija
13 28/11/2023 01/12/2023 Rim (Italija)
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Varšavi, Poljska
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Španija
17 08/07/2024 11/07/2024 Riga, Latvija
18 23/09/2024 26/09/2024 Lizbona, Portugalska
19 12/11/2024 15/11/2024 Atene, Grčija
Uredba o uradnem nadzoru