BTSF:s utbildningsprogram om revision av allmänna hygienkrav och kontrollförfaranden baserade på HACCP-principerna som tagits fram av livsmedelsföretagare

Kursen kommer att göra det möjligt för deltagarna att förbättra sina kunskaper och praktiska färdigheter när det gäller

 • EU-lagstiftning och relevanta internationella standarder.
 • Bakgrund och principer för HACCP-metoder och HACCP-metoder, utveckling av HACCP-planer och dokumenthantering.
 • HACCP-metoder, utveckling av HACCP-planer och dokumenthantering.
 • Eleverna kommer att lära sig genomförandet och valideringen av HACCP-planerna samt informationen om de olika material som används i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Slutligen kommer de att kunna granska principer och förvaltning, kontrollera genomförandet av HACCP-systemen och efterlevnaden av livsmedels- och foderkraven.
 • Ämnesområde 1: HACCP-översikt
 • Ämnesområde 2: Program för nödvändiga förutsättningar
 • Ämnesområde 3: HACCP-metod och HACCP-plan
 • Ämnesområde 4: Revisionsprocessen
 • Ämnesområde 5: Vägledningar och flexibilitet

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som utför planerings- och kontrollverksamhet inom livsmedelssektorn (helst på central nivå)
 • Fältinspektörer som deltar i offentlig kontrollverksamhet på livsmedelsanläggningar
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Prag Tjeckien
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Aten Grekland
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lissabon Portugal
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Aten Grekland
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Frankrike
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Prag Tjeckien
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Riga Lettland
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Riga Lettland
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Riga Lettland
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Prag Tjeckien
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Aten Grekland
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Lissabon Portugal
Granskning av allmänna hygienkrav och kontrollförfaranden baserade på HACCP-principerna som tagits fram av livsmedelsföretagare