Program usposabljanjaBTSF o reviziji splošnih higienskih zahtev in nadzornih postopkov na podlagi načel HACCP, ki so jih razvili nosilci živilske dejavnosti

Ta tečaj bo udeležencem omogočil, da izboljšajo svoje znanje in praktične spretnosti na področju:

 • Zakonodaja EU in ustrezni mednarodni standardi.
 • Ozadje in načela HACCP in metodologije HACCP, razvoj načrtov HACCP in upravljanje dokumentov.
 • Metodologija HACCP, razvoj načrtov HACCP in upravljanje dokumentov.
 • Učenci se bodo seznanili z izvajanjem in potrjevanjem načrtov HACCP ter informacijami o različnih materialih, ki se uporabljajo v materialih, namenjenih za stik z živili.
 • Poleg tega bodo lahko revidirali načela in upravljanje, preverjali izvajanje sistemov HACCP ter skladnost z zahtevami glede živil in krme.
 • Tema 1. Pregled HACCP
 • Tema 2. Programi predpogojev
 • Tema 3. Metoda in načrt HACCP
 • Tema 4. Revizijski postopek
 • Tema 5. Smernice in prožnost

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Osebje pristojnih organov, ki izvaja dejavnosti načrtovanja in nadzora v živilskem sektorju (po možnosti na centralni ravni)
 • Terenski inšpektorji, vključeni v dejavnosti uradnega nadzora v prehrambnih obratih
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Praga Češke Republike
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Atene Grčija
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lizbonska Portugalska
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Atene Grčija
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Francija
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Praga Češke Republike
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Riga Latvija
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Riga Latvija
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Riga Latvija
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Praga Češke Republike
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Lizbonska Portugalska
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Atene Grčija
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Lizbonska Portugalska
Revizija splošnih higienskih zahtev in nadzornih postopkov na podlagi načel HACCP, ki so jih razvili nosilci živilske dejavnosti