BTSF-opleidingsprogramma inzake de controle van de algemene hygiënevoorschriften en controleprocedures op basis van de HACCP-beginselen die door ELB’s zijn ontwikkeld

Deze cursus zal de deelnemers in staat stellen hun kennis en praktische vaardigheden te verbeteren op het gebied van:

 • EU-wetgeving en relevante internationale normen.
 • Achtergrond en beginselen van HACCP- en HACCP-methodologie, ontwikkeling van HACCP-plannen en documentenbeheer.
 • HACCP-methodologie, ontwikkeling van HACCP-plannen en documentenbeheer.
 • De leerlingen leren de uitvoering en validering van HACCP-plannen en informatie over de verschillende materialen die worden gebruikt in materialen die met levensmiddelen in contact komen.
 • Ten slotte zullen zij in staat zijn de beginselen en het beheer te controleren, de toepassing van HACCP-systemen en de naleving van de voorschriften inzake levensmiddelen en diervoeders te controleren.
 • Onderwerp 1. HACCP-overzicht
 • Onderwerp 2. Voorwaarden voor programma’s
 • Onderwerp 3. HACCP-methode en -plan
 • Onderwerp 4. Het auditproces
 • Onderwerp 5. Gidsen en flexibiliteit

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Personeel van bevoegde autoriteiten die plannings- en controleactiviteiten in de levensmiddelensector uitvoeren (bij voorkeur op centraal niveau)
 • Veldinspecteurs die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten in levensmiddelenbedrijven
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Praag Tsjechische Republiek
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Athene Griekenland
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lissabon Portugal
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Athene Griekenland
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Frankrijk
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Praag Tsjechische Republiek
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Riga Letland
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Riga Letland
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Riga Letland
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Praag Tsjechische Republiek
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Athene Griekenland
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Lissabon Portugal
Audits van de algemene hygiënevoorschriften en controleprocedures op basis van de HACCP-beginselen die door ELB’s zijn ontwikkeld