BTSF mācību programma par vispārīgo higiēnas prasību un kontroles procedūru revīziju, pamatojoties uz HACCP principiem, ko izstrādājuši pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji

Šis kurss ļaus dalībniekiem uzlabot zināšanas un praktiskās prasmes šādās jomās:

 • ES tiesību akti un attiecīgie starptautiskie standarti.
 • HACCP un HACCP metodoloģijas pamatinformācija un principi, HACCP plānu izstrāde un dokumentu pārvaldība.
 • HACCP metodoloģija, HACCP plānu izstrāde un dokumentu pārvaldība.
 • Skolēni iemācīsies HACCP plānu īstenošanu un apstiprināšanu, kā arī informāciju par dažādiem materiāliem, kas izmantoti materiālos, kuri ir saskarē ar pārtiku.
 • Visbeidzot, tās varēs revidēt principus un vadību, lai pārbaudītu HACCP sistēmu īstenošanu un atbilstību pārtikas un barības prasībām.
 • Tēma. HACCP pārskats
 • Tēma. Priekšnosacījumu programmas
 • Tēma. HACCP metode un plāns
 • Tēma. Revīzijas process
 • Tēma. Rokasgrāmatas un elastīgums

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Kompetento iestāžu darbinieki, kas veic plānošanas un kontroles darbības pārtikas nozarē (vēlams centrālā līmenī)
 • Lauka inspektori, kas iesaistīti oficiālās kontroles darbībās pārtikas uzņēmumos
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Prāgā Čehijas Republika
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Atēnas Grieķija
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lisabona Portugāle
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Atēnas Grieķija
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Francijā
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Prāgā Čehijas Republika
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Rīga Latvijā
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Rīga Latvijā
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Rīga Latvijā
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Prāgā Čehijas Republika
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Lisabona Portugāle
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Atēnas Grieķija
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Lisabona Portugāle
Vispārējo higiēnas prasību un kontroles procedūru revīzija, pamatojoties uz pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju izstrādātajiem HACCP principiem