Koolitusprogramm„Parem koolitus ohutuma toidu nimelüldiste hügieeninõuete ja kontrollimenetluste auditeerimiseks, mis põhinevad toidukäitlejate väljatöötatud HACCP põhimõtetel

Kursus võimaldab osalejatel täiendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi järgmistes valdkondades:

 • ELi õigusaktid ja asjakohased rahvusvahelised standardid.
 • HACCP ja HACCP metoodika taust ja põhimõtted, HACCP kavade väljatöötamine ja dokumendihaldus.
 • HACCP metoodika, HACCP kavade väljatöötamine ja dokumendihaldus.
 • Õpilased õpivad HACCP kavade rakendamist ja valideerimist ning teavet toiduga kokkupuutuvates materjalides kasutatavate eri materjalide kohta.
 • Lõpuks saavad nad auditeerida põhimõtteid ja juhtimist, et kontrollida HACCP süsteemide rakendamist ning toidu- ja söödaalaste nõuete täitmist.
 • Teema 1. HACCP ülevaade
 • Teema 2. Eeltingimusprogrammid
 • Teema 3. HACCP meetod ja kava
 • Teema 4. Auditiprotsess
 • Teema 5. Suunised ja paindlikkus

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Pädevate asutuste töötajad, kes tegelevad toidusektoris planeerimis- ja kontrollitegevusega (eelistatavalt kesktasandil)
 • Toidukäitlemisettevõtetes ametliku kontrolliga tegelevad kohapealsed inspektorid
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
TK01 07/11/2022 11/11/2022 Praha Tšehhi Vabariik
TK02 12/12/2022 16/12/2022 Ateena Kreeka
TK03 30/01/2023 03/02/2023 Lissabon Portugal
TK04 27/02/2023 03/03/2023 Ateena Kreeka
TK05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Prantsusmaa
TK06 15/05/2023 19/05/2023 Praha Tšehhi Vabariik
TK07 19/06/2023 23/06/2023 Riia Läti
TK08 11/09/2023 15/09/2023 Riia Läti
TK09 16/10/2023 20/10/2023 Riia Läti
TK10 13/11/2023 17/11/2023 Praha Tšehhi Vabariik
TK11 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
TK12 29/01/2024 02/02/2024 Ateena Kreeka
TK 13 26/02/2024 01/03/2024 Lissabon Portugal
Toidukäitlejate väljatöötatud HACCP põhimõtetel põhinevate üldiste hügieeninõuete ja kontrollimenetluste auditeerimine