Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με τον έλεγχο των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και των διαδικασιών ελέγχου με βάση τις αρχές HACCP που ανέπτυξαν οι ΥΕΤ

Ο παρών κύκλος μαθημάτων θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Νομοθεσία της ΕΕ και σχετικά διεθνή πρότυπα.
 • Ιστορικό και αρχές της μεθοδολογίας HACCP και HACCP, ανάπτυξη σχεδίων HACCP και διαχείριση εγγράφων.
 • Μεθοδολογία HACCP, ανάπτυξη σχεδίων HACCP και διαχείριση εγγράφων.
 • Οι μαθητές θα μάθουν την εφαρμογή και την επικύρωση των σχεδίων HACCP, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Τέλος, θα είναι σε θέση να ελέγχουν τις αρχές και τη διαχείριση, να επαληθεύουν την εφαρμογή των συστημάτων HACCP και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
 • Θέμα 1. Επισκόπηση HACCP
 • Θέμα 2. Προαπαιτούμενα προγράμματα
 • Θέμα 3. Μέθοδος και σχέδιο HACCP
 • Θέμα 4. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • Θέμα 5. Οδηγοί και ευελιξία

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Προσωπικό των αρμόδιων αρχών που εκτελούν δραστηριότητες σχεδιασμού και ελέγχου στον τομέα των τροφίμων (κατά προτίμηση σε κεντρικό επίπεδο)
 • Επιτόπιοι επιθεωρητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημου ελέγχου σε εγκαταστάσεις τροφίμων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Πράγα Τσεχική Δημοκρατία
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Αθήνα Ελλάδα
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Λισαβόνα Πορτογαλία
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Αθήνα Ελλάδα
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Λυών Γαλλία
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Πράγα Τσεχική Δημοκρατία
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Ρίγα Λετονία
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Ρίγα Λετονία
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Ρίγα Λετονία
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Πράγα Τσεχική Δημοκρατία
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Λισαβόνα Πορτογαλία
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Αθήνα Ελλάδα
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Λισαβόνα Πορτογαλία
Έλεγχος των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και των διαδικασιών ελέγχου με βάση τις αρχές HACCP που ανέπτυξαν οι ΥΕΤ