BTSF-uddannelsesprogram vedrørende revision af generelle hygiejnekrav og kontrolprocedurer baseret på HACCP-principperne udviklet af fødevarevirksomhedslederne

Dette kursus vil give deltagerne mulighed for at forbedre deres viden og praktiske færdigheder inden for:

 • EU-lovgivning og relevante internationale standarder.
 • Baggrund og principper for HACCP-metoden og HACCP-metodologien, udvikling af HACCP-planer og dokumentforvaltning.
 • HACCP-metode, udvikling af HACCP-planer og dokumentforvaltning.
 • Eleverne lærer gennemførelsen og valideringen af HACCP-planerne samt oplysninger om de forskellige materialer, der anvendes i materialer i kontakt med fødevarer.
 • Endelig vil de kunne revidere principperne og forvaltningen, kontrollere gennemførelsen af HACCP-systemerne og overholdelsen af fødevare- og foderkravene.
 • Emne 1. HACCP-oversigt
 • Emne 2. Forudsætningerne for programmer
 • Emne 3. HACCP-metode og -plan
 • Emne 4. Revisionsprocessen
 • Emne 5. Vejledninger og fleksibilitet

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Personale hos de kompetente myndigheder, der udfører planlægnings- og kontrolaktiviteter i fødevaresektoren (helst på centralt plan)
 • Inspektører på stedet, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter i fødevarevirksomheder
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Prag Den Tjekkiske Republik
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Athen Grækenland
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lissabon Portugal
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Athen Grækenland
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Frankrig
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Prag Den Tjekkiske Republik
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Riga Letland
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Riga Letland
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Riga Letland
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Prag Den Tjekkiske Republik
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Athen Grækenland
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Lissabon Portugal
Audit af generelle hygiejnekrav og kontrolprocedurer baseret på de HACCP-principper, der er udviklet af fødevarevirksomhedslederne