Program odborné přípravy BTSF o auditu obecných hygienických požadavků a kontrolních postupů na základě zásad HACCP vypracovaných provozovateli potravinářských podniků

Tento kurz umožní účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické dovednosti v oblasti:

 • Právní předpisy EU a příslušné mezinárodní normy.
 • Souvislosti a zásady metodiky HACCP a HACCP, vypracování plánů HACCP a správy dokumentů.
 • Metodika HACCP, vypracování plánů HACCP a správa dokumentů.
 • Studenti seznámí s prováděním a validací plánů HACCP, jakož i s informacemi o různých materiálech používaných v materiálech určených pro styk s potravinami.
 • V neposlední řadě budou moci provádět audit zásad a řízení, ověřovat provádění systémů HACCP a soulad s požadavky na potraviny a krmiva.
 • Téma 1: Přehled HACCP
 • Téma 2. Programy předpokladů
 • Téma 3. Metoda a plán HACCP
 • Téma 4. Proces auditu
 • Téma 5. Pokyny a flexibilita

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovníci příslušných orgánů provádějící plánovací a kontrolní činnosti v potravinářském odvětví (nejlépe na centrální úrovni)
 • Terénní inspektoři podílející se na úředních kontrolách v potravinářských zařízeních
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
TS01 07/11/2022 11/11/2022 Praha Česká republika
TS02 12/12/2022 16/12/2022 Atény Řecko
TS03 30/01/2023 03/02/2023 Lisabonská Portugalsko
TS04 27/02/2023 03/03/2023 Atény Řecko
TS05 27/03/2023 31/03/2023 Lyon Francie
TS06 15/05/2023 19/05/2023 Praha Česká republika
TS07 19/06/2023 23/06/2023 Riga Lotyšsko
TS08 11/09/2023 15/09/2023 Riga Lotyšsko
TS09 16/10/2023 20/10/2023 Riga Lotyšsko
TS10 13/11/2023 17/11/2023 Praha Česká republika
TS11 11/12/2023 15/12/2023 Lisabonská Portugalsko
TS12 29/01/2024 02/02/2024 Atény Řecko
TS13 26/02/2024 01/03/2024 Lisabonská Portugalsko
Audit obecných hygienických požadavků a kontrolních postupů na základě zásad HACCP vypracovaných provozovateli potravinářských podniků