Glavni cilj programa usposabljanja BTSF/tečaja o oceni mikrobiološkega tveganja je:

 • razširjati najboljše prakse za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšati poznavanje tega zapletenega področja dela ter zagotoviti dosledne in visoke standarde izvajanja po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja.
 • Prispevati k usklajevanju pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje.
 • Spodbujanje zmanjšanja neskladij v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Zastrupitev s hrano v primerjavi z okužbo s hrano
 • Dojemanje resnega tveganja v primerjavi s kvalificirano domnevo o varnosti
 • Sekvenciranje genoma
 • Pot patogena in produkta
 • Trikotnik bolezni (patogen virulence-host susceptibility-food matrix)
 • Viri podatkov o odzivu na odmerek (študije krmljenja prostovoljcev, epidemiološki podatki, študije na živalih, študije in vitro)
 • Modeliranje razmerja med odmerkom in odzivom (vrste modelov, izbira modela za razmerje med odmerkom in odzivom)
 • Mikrobni procesi (kot sta rast in inaktivacija mikroorganizmov) in postopki ravnanja z živili (kot je navzkrižna kontaminacija), statistično sklepanje
 • Kvalitativni in kvalitativni (deterministični vs. stohastični) modeli, enostavni vs. strukturirani modeli
 • Negotovost in variabilnost pri ocenjevanju izpostavljenosti
 • Analiza občutljivosti in scenariji „kaj če“ Vidiki obvladovanja tveganja, ki so posebej povezani z oceno mikrobiološkega tveganja in drugimi povezanimi vprašanji (npr. protimikrobna odpornost, BSE in drugi prioni TSE)
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s t. i. organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • izkušnje na posebnem področju ocene mikrobiološkega tveganja.
 • Izkušnje s kriznimi preiskavami in upravljanjem
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologni Italija
2 31/05/2021 04/06/2021 Online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Španija
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poljska
5 17/06/2024 21/06/2024 Rim Italija
Ocena mikrobioloških dejavnikov tveganja