Obiectivul principal al programului de formare BTSF /Cursul privind evaluarea riscurilor microbioologice este:

 • diseminarea celor mai bune practici pentru punerea în aplicare a principiilor și metodelor de evaluare a riscurilor la nivelul lanțului alimentar, îmbunătățirea cunoștințelor privind acest domeniu complex de activitate și asigurarea unor standarde de punere în aplicare coerente și ridicate în întreaga Uniune Europeană.

Obiectivele extinse ale acestei activități de formare sunt:

 • Promovarea schimbului de experiență în vederea creșterii nivelului de expertiză și a armonizării abordărilor.
 • Să contribuie la creșterea transparenței și la consolidarea încrederii autorităților statelor membre în evaluările riscurilor efectuate de celelalte state membre.
 • Să contribuie la armonizarea abordărilor în materie de evaluare a riscurilor.
 • Diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea și comunicarea riscurilor.
 • Promovarea reducerii discrepanțelor în ceea ce privește aspectele procedurale ale evaluării riscurilor.

Cursul abordează următoarele subiecte:

 • Intoxicație alimentară versus infecție alimentară
 • Percepția riscului serios față de prezumția de siguranță calificată
 • Secvențierea genomului
 • Calea agentului patogen-produs
 • Triunghiul bolii (matricea virulenței patogene – susceptibilitatea gazdei-produsele alimentare)
 • Surse de date doză-răspuns (studii privind hrănirea voluntarilor umani, date epidemiologice, studii pe animale, studii in vitro)
 • Modelarea relației doză-răspuns (tipuri de modele, selectarea modelului doză-răspuns)
 • Procesele microbiene (cum ar fi creșterea și inactivarea microorganismelor) și procesele de manipulare a alimentelor (cum ar fi contaminarea încrucișată), deducția statistică
 • Modele calitative și calitative (deterministe vs. stochastic), modele simple vs. structurate
 • Incertitudinea și variabilitatea evaluării expunerii
 • Analiza sensibilității și scenariile „ce se întâmplă dacă” Aspecte de gestionare a riscurilor legate în mod specific de evaluarea riscului microbiologic și de alte aspecte conexe (de exemplu, rezistența la antimicrobiene, ESB și alți prioni EST)
 • Comunicarea riscurilor

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Experiență profesională în cadrul autorităților naționale și al instituțiilor publice (inclusiv așa-numitele organizații „articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002” implicate în evaluarea riscurilor la nivelul lanțului alimentar
 • Experiență în domeniul specific al evaluării riscurilor microbiologice.
 • Experiență în investigarea și gestionarea crizelor
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țara
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Italia
2 31/05/2021 04/06/2021 online
3 04/07/2022 08/07/2022 Valencia Spania
4 09/10/2023 13/10/2023 Varșovia Polonia
5 17/06/2024 21/06/2024 Roma Italia
Evaluarea riscurilor microbiologice