Hovedmålet med BTSF Training Programme /Course on Microbioological Risk Assessment er:

 • å spre beste praksis for gjennomføring av prinsipper og metoder for risikovurdering av næringsmiddelkjeden, forbedre kunnskapen om dette komplekse arbeidsområdet og sikre konsekvente og høye gjennomføringsstandarder i hele EU.

De utvidede målene for denne opplæringsaktiviteten er:

 • Å fremme erfaringsutveksling for å øke kompetansenivået og harmonisering av tilnærminger.
 • Bidra til å øke åpenheten og bygge tillit blant medlemsstatenes myndigheter i hverandres risikovurderinger.
 • Bidra til harmonisering av risikovurderingsmetoder.
 • Å formidle beste praksis for risikostyring og kommunikasjon.
 • Å fremme reduksjon av avvik i prosessuelle aspekter ved risikovurderingen.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Matforgiftning versus matinfeksjon
 • Alvorlig risikooppfattelse vs kvalifisert formodning om sikkerhet
 • Sekvensering av genom
 • Sykdomsframkallende produktvei
 • Sykdomstriangelet (patogen virulens-host følsomhet-matmatrise)
 • Kilder til dose-respons data (human frivillig fôring studier, epidemiologiske data, dyrestudier, in vitro studier)
 • Modellering av dose-respons-relasjon (typer av modeller, valg av dose-responsmodell)
 • Mikrobielle prosesser (som vekst og inaktivering av mikroorganismer) og prosesser for håndtering av næringsmidler (f.eks. krysskontaminering), statistisk slutning
 • Kvalitative og kvalitative (deterministiske vs. stokastiske) modeller, enkle vs strukturerte modeller
 • Usikkerhet og variabilitet i eksponeringsvurderingen
 • Sensitivitetsanalyse og "hva om" scenarierRisikohåndtering aspekter som er spesielt knyttet til mikrobiologisk risikovurdering og andre relaterte problemer (f.eks. antimikrobiell resistens, BSE og andre TSE prioner)
 • Risikokommunikasjon

Dette opplæringsprogrammet er designet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

 • Yrkeserfaring fra nasjonale myndigheter og offentlige institusjoner (herunder såkalte «Art. 36 i Reg. 178/2002»-organisasjoner) som er involvert i risikovurdering av næringsmiddelkjeden
 • Erfaring fra det spesifikke feltet mikrobiologisk risikovurdering.
 • Erfaring fra kriseetterforskning og ledelse
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Italia
2 31/05/2021 04/06/2021 på nett
3 04/07/2022 08/07/2022 Valencia Spania
4 09/10/2023 13/10/2023 Warszawa Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Roma Italia
Mikrobiologisk risikovurdering