De belangrijkste doelstelling van het BTSF Training Programme/Course on Microbioological Risk Assessment is:

 • het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor de risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en hoge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

De uitgebreide doelstellingen van deze opleidingsactiviteit zijn:

 • Het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen om het niveau van deskundigheid en de harmonisatie van benaderingen te vergroten.
 • Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Bijdragen tot de harmonisatie van de risicobeoordelingsbenaderingen.
 • Het verspreiden van beste praktijken voor risicobeheer en communicatie.
 • Bevordering van het terugdringen van verschillen in procedurele aspecten van risicobeoordeling.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Voedselvergiftiging versus voedselinfectie
 • Ernstige risicoperceptie vs Gekwalificeerde Vermoeden van Veiligheid
 • Sequentie van het genoom
 • Pathogeen-productroute
 • De ziektedriehoek (pathogene virulentie-gastgevoeligheid-voedselmatrix)
 • Bronnen van dosis-responsgegevens (onderzoeken van menselijke vrijwilligers, epidemiologische gegevens, dierstudies, in-vitrostudies)
 • Modellering dosis-respons relatie (type modellen, selectie van dosis-respons model)
 • Microbiële processen (zoals groei en inactivering van micro-organismen) en processen voor het hanteren van levensmiddelen (zoals kruisbesmetting), statistische gevolgtrekking
 • Kwalitatieve en kwalitatieve (deterministische versus stochastische) modellen, eenvoudige vs. gestructureerde modellen
 • Onzekerheid en variabiliteit in de beoordeling van de blootstelling
 • Gevoeligheidsanalyse en „what if”-scenario’sRisicobeheeraspecten die specifiek verband houden met microbiologische risicobeoordeling en andere gerelateerde kwesties (bv. antimicrobiële resistentie, BSE en andere TSE-prionen)
 • Risicocommunicatie

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • Beroepservaring bij nationale autoriteiten en overheidsinstellingen (met inbegrip van organisaties van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 178/2002) die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van de voedselketen
 • Ervaring op het specifieke gebied van microbiologische risicobeoordeling.
 • Ervaring in crisisonderzoek en -management
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Italië
2 31/05/2021 04/06/2021 online
3 04/07/2022 08/07/2022 Valencia Spanje
4 09/10/2023 13/10/2023 Warschau Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Rome Italië
Microbiologische risicobeoordeling