BTSF mācību programmas/Kursa par mikrobioloģiskiem riskiem galvenais mērķis ir:

 • izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

Šā mācību pasākuma paplašinātie mērķi ir šādi:

 • Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un pieeju saskaņošanu.
 • Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot uzticēšanos dalībvalstu iestāžu starpā savstarpējiem riska novērtējumiem.
 • Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu.
 • Izplatīt riska pārvaldības un saziņas paraugpraksi.
 • Veicināt neatbilstību samazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos.

Kursā tiek aplūkotas šādas tēmas:

 • Pārtikas intoksikācija pret pārtikas infekciju
 • Nopietna riska uztvere salīdzinājumā ar kvalificētu pieņēmumu par drošību
 • Genoma sekvencēšana
 • Patogēna-produkta ceļš
 • Slimības trīsstūris (patogēnu virulences saimniekorganisma jutības un pārtikas matrice)
 • Devas un atbildes reakcijas datu avoti (pētījumi par brīvprātīgo barošanu ar cilvēkiem, epidemioloģiskie dati, pētījumi ar dzīvniekiem, in vitro pētījumi)
 • Devas un atbildes reakcijas attiecības modelēšana (modeļu veidi, devas un atbildes reakcijas modeļa izvēle)
 • Mikrobiālie procesi (piemēram, mikroorganismu augšana un inaktivācija) un pārtikas aprites procesi (piemēram, šķērskontaminācija), statistiskie secinājumi
 • Kvalitatīvi un kvalitatīvi (deterministic vs stochastic) modeļi, vienkārši un strukturēti modeļi
 • Nenoteiktība un mainīgums iedarbības novērtējumā
 • Jutīguma analīze un “ko darīt” scenārijiRiska pārvaldības aspekti, kas īpaši saistīti ar mikrobioloģiskā riska novērtējumu un citiem saistītiem jautājumiem (piemēram, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, GSE un citi TSE prioni)
 • Riska paziņošana

Šī mācību programma ir izstrādāta turpmāk aprakstītajiem profiliem un amatiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai apstiprināšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Darba pieredze pārtikas aprites riska novērtēšanā iesaistītajās valsts iestādēs un valsts iestādēs (tostarp tā sauktajās “Regulas 178/2002 36. panta” organizācijās)
 • Pieredze specifiskā mikrobioloģiskā riska novērtēšanas jomā.
 • Pieredze krīzes izmeklēšanā un pārvarēšanā
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 25/01/2020 29/01/2020 Boloņas Itālija
2 31/05/2021 04/06/2021 tiešsaistē
3 04/07/2022 08/07/2022 Valensijas Spānija
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Polija
5 17/06/2024 21/06/2024 Roma Itālija
Mikrobioloģiskā riska novērtējums