Glavni je cilj programa osposobljavanja/tečaja o procjeni mikrobioološkog rizika u okviru BTSF-a sljedeći:

 • širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika u prehrambenom lancu, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe diljem Europske unije.

Prošireni su ciljevi ove aktivnosti osposobljavanja sljedeći:

 • Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađenost pristupa.
 • Pridonijeti povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobne procjene rizika.
 • Pridonijeti usklađivanju pristupa procjeni rizika.
 • širiti najbolje prakse za upravljanje rizikom i obavješćivanje o njemu.
 • promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika.

Tečaj se bavi sljedećim temama:

 • Intoksikacija hranom u usporedbi s infekcijom hranom
 • Percepcija ozbiljnog rizika u odnosu na kvalificiranu pretpostavku sigurnosti
 • Sekvenciranje genoma
 • Put patogena i proizvoda
 • Trokut bolesti (matrica osjetljivosti na patogenu virulenciju-domaćin-hrana)
 • Izvori podataka o dozi i odgovoru (studije o hranjenju ljudi dobrovoljcima, epidemiološki podaci, studije na životinjama, in vitro studije)
 • Modeliranje odnosa doze i odgovora (vrste modela, odabir modela doze i odgovora)
 • Mikrobni procesi (kao što su rast i inaktivacija mikroorganizama) i postupci rukovanja hranom (kao što je unakrsna kontaminacija), statistički zaključci
 • Kvalitativni i kvalitativni (deterministički naspram stohastičkih) modeli, jednostavni naspram strukturiranih modela
 • Nesigurnost i varijabilnost u procjeni izloženosti
 • Analiza osjetljivosti i scenariji „što ako”Aspekti upravljanja rizicima posebno povezani s procjenom mikrobiološkog rizika i drugim povezanim pitanjima (npr. antimikrobna otpornost, GSE i drugi prioni TSE-a)
 • Obavješćivanje o riziku

Ovaj program osposobljavanja osmišljen je za profile i radna mjesta opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Radno iskustvo u nacionalnim tijelima i javnim institucijama (uključujući takozvane organizacije iz članka 36. Uredbe 178/2002) uključenima u procjenu rizika u prehrambenom lancu
 • iskustvo u posebnom području procjene mikrobiološkog rizika.
 • Iskustvo u istraživanju kriznih situacija i upravljanju njima
Sjednica Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Italija
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Španjolska
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poljska
5 17/06/2024 21/06/2024 Rim Italija
Mikrobiološka procjena rizika