Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset om mikrobioologisk risikovurdering er:

 • at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder for risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

De udvidede mål for denne uddannelsesaktivitet er:

 • At fremme udveksling af erfaringer med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange.
 • At bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid mellem medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • At bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder.
 • Formidling af bedste praksis for risikostyring og kommunikation.
 • Fremme af mindskelse af uoverensstemmelser i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering.

Kurset omhandler følgende emner:

 • Fødevareforgiftning versus fødevareinfektion
 • Alvorlig risikoopfattelse vs. kvalificeret formodning om sikkerhed
 • Genomsekventering
 • Patogen-produkt-vej
 • Sygdomstrekanten (patogen virulens-værts modtagelighed-fødevarematrix)
 • Kilder til dosis/respons-data (forsøg med fodring af frivillige, epidemiologiske data, dyreforsøg, in vitro-forsøg)
 • Modellering af dosis/respons-forholdet (modeltyper, valg af dosis/respons-model)
 • Mikrobielle processer (såsom vækst og inaktivering af mikroorganismer) og fødevarehåndteringsprocesser (såsom krydskontaminering), statistisk inferens
 • Kvalitative og kvalitative (deterministiske vs. stokastiske) modeller, simple vs. strukturerede modeller
 • Usikkerhed og variabilitet i eksponeringsvurderingen
 • Følsomhedsanalyse og "hvad nu hvis"-scenarierRisikostyringsaspekter, der specifikt vedrører mikrobiologisk risikovurdering og andre relaterede spørgsmål (f.eks. antimikrobiel resistens, BSE og andre TSE-præioner)
 • Risikokommunikation

Dette uddannelsesprogram er udformet til de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

 • Erhvervserfaring fra nationale myndigheder og offentlige institutioner (herunder de såkaldte "artikel 36 i forordning (EF) nr. 178/2002"-organisationer), der er involveret i risikovurdering af fødevarekæden
 • Erfaring med mikrobiologisk risikovurdering.
 • Erfaring med kriseundersøgelse og -styring
Møde Startdato Slutdato City Land
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Italien
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Spanien
4 09/10/2023 13/10/2023 Warszawa Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Rom Italien
Mikrobiologisk risikovurdering