Hlavním cílem programu odborné přípravy BTSF/kurzu pro hodnocení mikrobiologického rizika je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířené cíle této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při vzájemném posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik.

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Potravinová intoxikace versus infekce jídlem
 • Vnímání vážného rizika vs. kvalifikovaná presumpce bezpečnosti
 • Sekvenování genomů
 • Cesta patogenního produktu
 • Trojúhelník nemoci (matrice patogenní virulence-hostitelská citlivost-potravina)
 • Zdroje údajů o závislosti odezvy na dávce (krmné studie u dobrovolníků na lidech, epidemiologické údaje, studie na zvířatech, studie in vitro)
 • Modelování vztahu dávka-odezva (typy modelů, výběr modelu dávka-odezva)
 • Mikrobiální procesy (jako je růst a inaktivace mikroorganismů) a procesy manipulace s potravinami (jako je křížová kontaminace), statistické závěry
 • Kvalitativní a kvalitativní (deterministické vs. stochastické) modely, jednoduché vs. strukturované modely
 • Nejistota a variabilita při hodnocení expozice
 • Analýza citlivosti a scénáře „co kdyby“Aspekty řízení rizik konkrétně související s posouzením mikrobiologického rizika a dalšími souvisejícími otázkami (např. antimikrobiální rezistence, BSE a další priony TSE)
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti hodnocení mikrobiologického rizika.
 • Zkušenosti s krizovým vyšetřováním a řízením
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Itálie
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 Valencie Španělsko
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Polsko
5 17/06/2024 21/06/2024 Řím Itálie
Posuzování mikrobiologických rizik