Agenții patogeni, buruienii și nevertebratele cauzează pierderi semnificative de plante cultivate la nivel mondial. Protecția plantelor este necesară pentru a ne proteja culturile. Aceasta face evidentă valoarea și beneficiile sale pentru agricultură și silvicultură, precum și pentru horticultură, în special prin reducerea pierderilor de randament și prin asigurarea calității culturilor. Aceasta oferă, de asemenea, un beneficiu general substanțial pentru societate: contribuie la asigurarea veniturilor exploatațiilor agricole în agricultură, silvicultură și horticultură și, prin urmare, la asigurarea ocupării forței de muncă în zonele rurale. Aceasta este un factor important pentru creșterea eficienței producției vegetale pe terenurile deschise și pentru asigurarea caracterului inofensiv al acestor produse din punctul de vedere al sănătății.

Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor din 2006 a dus la un nou cadru legislativ pentru aprobarea și utilizarea pesticidelor. În cadrul acestei strategii, la 21 octombrie a fost adoptată Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (denumită Directiva privind utilizarea durabilă – DUD) prin reducerea riscurilor și a impacturilor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și mediului și prin promovarea utilizării tehnologiilor de combatere integrată a dăunătorilor și a abordărilor sau tehnicilor alternative precum alternativele nechimice la pesticide.

Ce a urmărit îndeaproape punerea în aplicare a DUD la nivelul statelor membre. S-au făcut progrese considerabile și, în prezent, toate statele membre au adoptat propriile planuri naționale de acțiune (PNA). Rezultatele evaluării arată însă că implementarea în statele membre în temeiul DUD prezintă o mare diversitate din punctul de vedere al exhaustivității și acoperirii, statele membre trebuind să-și îmbunătățească planurile, de exemplu, să includă ținte măsurabile pentru a obține o imagine clară a gradului de aplicare a DUD.

Un interes deosebit și ambiții speciale vizează aplicarea și evaluarea principiilor combaterii integrate a dăunătorilor și a abordărilor sau tehnicilor alternative, precum alternativele nechimice la pesticide, în vederea reducerii dependenței de pesticide. Statele membre nu au stabilit încă criterii clare pentru a asigura implementarea principiilor generale ale combaterii integrate a dăunătorilor de către toți utilizatorii profesionali. Conformitatea cu principiile combaterii integrate a dăunătorilor la nivel de crescător individual nu este verificată sistematic.

Pentru a înregistra în continuare progrese în direcția unei mai bune implementări a practicilor de utilizare durabilă și a dispozițiilor directivei, formarea actorilor implicați în elaborarea de politici și orientări, în activități de monitorizare și de raportare a controlului este abordată ca instrument esențial și ca prioritate în cadrul eforturilor CE.

Obiectivele generale ale programului de formare BTSF privind gestionarea integrată a dăunătorilor (DUD) sunt:

 • Actualizate cu toate aspectele Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor, cu accent pe gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM), care vizează o mai bună înțelegere a conceptului de IPM și a sistemelor de gestionare integrată a dăunătorilor, care se îndreaptă către elaborarea de criterii de evaluare a punerii în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor la nivel de fermă.
 • Obiectivele specifice ale formării:

  • Sporirea cunoștințelor privind contextul și strategiile de utilizare durabilă a pesticidelor;
  • Consolidarea cunoștințelor privind cadrul juridic și cerințele juridice asociate, cu un accent special pe măsurile și dispozițiile specifice pentru CID;
  • Sporirea eficacității implementării măsurilor conținute în planurile naționale de acțiune (PNA);
  • Identificarea lacunelor, dificultăților și provocărilor, precum îmbunătățirea țintelor măsurabile;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a resurselor pentru aplicarea și evaluarea principiilor CID;
  • Îmbunătățirea respectării practicilor de combatere integrată a dăunătorilor la nivel de crescător individual.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Legislația națională cerințe.
 • Statele membre au comparat punerea în aplicare, strategiile și măsurile, schimbul de cunoștințe, cele mai bune practici.
 • Principii, practici și metode de gestionare integrată a dăunătorilor.
 • Abordările statelor membre, schimbul de cunoștințe și cele mai bune practici.
 • Sisteme de combatere integrată a dăunătorilor și metode de control al dăunătorilor pentru culturi/grupuri relevante specifice în conformitate cu Orientările IPM.
 • Evaluarea gestionării integrate a dăunătorilor la nivel de fermă: practici, proceduri de inspecție, liste de verificare.
 • Reprezentanți ai autorităților competente centrale, implicați în elaborarea de politici, de instrucțiuni/orientări la nivel național, inclusiv orientări CID specifice culturilor, în coordonarea activităților de control și de raportare;
 • Reprezentanți ai autorităților competente zonale/regionale/locale implicați în controalele oficiale la nivel de fermă (autorități în domeniul fitosanitar/de protecție a plantelor, agenții de plată și/sau organisme de control/certificare);
 • Reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai fermelor demonstrative.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 27/06/2022 30/06/2022 Atena Grecia
2 (sesiune amânată) 12/09/2022 15/09/2022 Cracovia Polonia
3 17/10/2022 20/10/2022 Atena Grecia
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spania
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Țările de Jos
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spania
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italia
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Germania
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Franța
11 16/10/2023 19/10/2023 Cracovia Polonia
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spania
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Țările de Jos
Combaterea integrată a dăunătorilor (SUD)