A kórokozók, gyomok és gerinctelenek világszerte jelentős veszteségeket okoznak a termesztett növényekben. Növényeink védelme érdekében növényvédelem szükséges. Értékét és előnyeit nyilvánvalóvá teszi a mezőgazdaság és az erdészet, valamint a kertészet számára, különösen a termésveszteség csökkentése és a növények minőségének biztosítása révén. Emellett jelentős általános előnyökkel is jár a társadalom számára: hozzájárul a mezőgazdasági üzemek jövedelmének biztosításához a mezőgazdaságban, az erdészetben és a kertészetben, és ezáltal a vidéki területeken a foglalkoztatás biztosításához is. Fontos tényező a szabadföldi növénytermesztés hatékonyságának növelésében és e termékek egészségkárosító jellegének biztosításában.

A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2006. évi tematikus stratégia új jogszabályi kerethez vezetett a peszticidek jóváhagyása és használata terén. E stratégia részeként 2009. október 21-én elfogadták a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a fenntartható használatról szóló irányelv), amely meghatározta a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteit, és hogy a fenntartható használatot a peszticidek emberi egészségre és környezetre jelentett veszélyének és kifejtett hatásának csökkentése, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések, illetve technikák – például a peszticidek nem vegyi alternatíváinak előmozdítása – révén kell elérni.

Az Európai Bizottság fokozott figyelemmel kísérte a fenntartható használatról szóló irányelv tagállami szintű végrehajtását. Azóta jelentős előrelépés történt e téren, és mára már minden tagállam elfogadta nemzeti cselekvési tervét. Azonban az értékelések eredményei azt mutatják, hogy az irányelv tagállamok általi végrehajtásának teljessége és hatóköre nagyon sokféle, és a tagállamoknak javítaniuk kell terveiken, például azoknak mérhető célokat kell tartalmazniuk, hogy világos képet adjanak az irányelv végrehajtásának mértékéről.

Különös figyelem fordul az integrált növényvédelem elveinek, valamint az alternatív megközelítéseknek vagy technikáknak – például a peszticidek nem vegyi alternatíváinak – alkalmazása és értékelése felé, illetve ez irányú törekvések történnek a peszticidhasználattól való függőség csökkentése érdekében. A tagállamok még nem állapítottak meg egyértelmű kritériumokat annak biztosítására, hogy az integrált növényvédelem általános elveit valamennyi hivatásos felhasználó bevezesse. Rendszerszinten nem ellenőrzik, hogy az egyéni termesztők betartják-e az integrált növényvédelem elveit.

Annak érdekében, hogy további előrelépés történjen a használat terén követendő fenntartható gyakorlat és az irányelvi rendelkezések megfelelőbb végrehajtásának irányába, az Európai Bizottság erőfeszítéseinek kulcsfontosságú eszközeként és egyben prioritásaként tekint a szakpolitikai döntések és iránymutatások kidolgozásában, ellenőrzések nyomon követésében és jelentéstételi tevékenységekben részt vevő személyek képzésére.

A BTSF integrált kártevő-szabályozásra vonatkozó képzési programjának általános célkitűzései a következők:

 • Naprakészség a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv valamennyi vonatkozásával, különös tekintettel az integrált növényvédelemre (IPM), amelynek célja az integrált növényvédelem és az integrált növényvédelmi rendszerek jobb megértése, az integrált növényvédelem mezőgazdasági üzemek szintjén történő végrehajtásának értékelési kritériumainak kidolgozása felé haladva.
 • A képzés konkrét célkitűzései:

  • A fenntartható peszticidhasználat összefüggéseivel és stratégiáival kapcsolatos ismeretek bővítése.
  • Az ehhez kapcsolódó jogi kerettel és követelményekkel kapcsolatos ismeretek bővítése, különös hangsúlyt helyezve az egyedi intézkedésekre és az integrált növényvédelemre vonatkozó rendelkezésekre.
  • A hatékonyság növelése a nemzeti cselekvési tervekbe foglalt intézkedések végrehajtása terén.
  • A hiányosságok, nehézségek és kihívások azonosítása, például a mérhető célok javítása.
  • Az integrált növényvédelem elveinek alkalmazásával és értékelésével kapcsolatos ismeretek és erőforrások javítása.
  • Az integrált növényvédelemnek való megfelelés javítása egyéni termelői szinten.

A tanfolyam a következő témákkal foglalkozik:

 • Jogi keret: követelmények
 • A tagállamok összehasonlították a végrehajtást, a stratégiákat és az intézkedéseket, az ismeretek megosztását és a bevált gyakorlatokat.
 • Integrált kártevő-szabályozási elvek, gyakorlatok és módszerek.
 • Tagállami megközelítések, tudáscsere és bevált gyakorlatok.
 • Integrált kártevő-szabályozási rendszerek és kártevők elleni védekezési módszerek konkrét érintett termény/csoport esetében az integrált növényvédelmi iránymutatásoknak megfelelően.
 • Integrált kártevő-szabályozási értékelés a gazdaságok szintjén: gyakorlatok, ellenőrzési eljárások, ellenőrző listák.
 • A központi illetékes hatóságok azon képviselői, akik nemzeti szinten részt vesznek szakpolitikák és utasítások/iránymutatások kidolgozásában, ezen belül növényspecifikus integrált növényvédelmi iránymutatások elkészítésében, valamint az ellenőrzési és beszámolási tevékenység koordinálásában.
 • A gazdaság szintjén végzett hatósági ellenőrzésekben részt vevő tartományi/regionális/helyi illetékes hatóságok képviselői (növényvédelmi hatóságok, kifizető ügynökségek és/vagy ellenőrzési/tanúsítási szervek).
 • Kutatóintézetek, demonstrációs gazdaságok képviselői.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 27/06/2022 30/06/2022 Athén Görögország
2 (elhalasztott ülés) 12/09/2022 15/09/2022 Krakkó Lengyelország
3 17/10/2022 20/10/2022 Athén Görögország
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanyolország
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Tagállam: Hollandia
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanyolország
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolognai Olaszország
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Németország
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Franciaország
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakkó Lengyelország
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanyolország
13 11/12/2023 14/12/2023 Amszterdam Tagállam: Hollandia
14 18/03/2024 2024. MÁRCIUS 21.; Bari Olaszország
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakkó Lengyelország
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lettország
Integrált növényvédelem