Patogeni, korovi i beskralježnjaci uzrokuju znatne gubitke kultiviranih biljaka diljem svijeta. Zaštita bilja nužna je kako bismo zaštitili naše usjeve. Njegova je vrijednost i korist vidljiva za poljoprivredu i šumarstvo, kao i za hortikulturu, posebno smanjenjem gubitaka prinosa i osiguravanjem kvalitete usjeva. Ono također donosi znatnu opću korist za društvo: doprinosi osiguranju prihoda poljoprivrednih gospodarstava u poljoprivredi, šumarstvu i hortikulturi, a time i osiguravanju radnih mjesta u ruralnim područjima. To je važan čimbenik u poboljšanju učinkovitosti proizvodnje usjeva na otvorenom zemljištu i osiguravanju neškodljivosti tih proizvoda u pogledu zdravlja.

Tematska strategija o održivoj upotrebi pesticida iz 2006. dovela je do novog zakonodavnog okvira za odobravanje i upotrebu pesticida. U okviru te strategije 21. listopada 2009. donesena je Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida, kojom se predviđa smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te poticanje integrirane zaštite bilja i primjena alternativnih metoda ili postupaka kao što su nekemijske alternative pesticidima.

Europska komisija pomno prati provedbu Direktive o održivoj upotrebi pesticida na razini država članica. Ostvaren je znatan napredak te su sada u svim državama članicama doneseni nacionalni akcijski planovi. Ipak, iz rezultata ocjene provedbe tih planova u skladu s Direktivom o održivoj upotrebi pesticida u državama članicama vidljivo je da postoje velika odstupanja u potpunosti i pokrivenosti te bi države članice trebale poboljšati svoje planove i, na primjer, u njih uključiti ciljne vrijednosti koje se mogu mjeriti kako bi se dobila jasna slika stupnja provedbe Direktive.

Posebno zanimanje i ambicije usmjereni su na primjenu i procjenu načela integrirane zaštite bilja i alternativnih metoda ili postupaka kao što su nekemijske alternative pesticidima radi smanjenja ovisnosti o upotrebi pesticida. Države članice još nisu utvrdile jasne kriterije za osiguravanje provedbe općih načela integrirane zaštite bilja kod svih profesionalnih korisnika. Usklađenost s načelima integrirane zaštite bilja na razini pojedinačnih uzgajivača ne provjerava se sustavno.

Da bi se nastavio napredak prema boljoj provedbi praksi održive upotrebe i odredbi iz Direktive, osposobljavanje subjekata uključenih u razvoj politika i smjernica, praćenje kontrole i aktivnosti izvješćivanja ključan je alat i prioritet u okviru svih aktivnosti Europske komisije.

Opći su ciljevi programa osposobljavanja u okviru BTSF - a za integriranu zaštitu bilja sljedeći:

 • U skladu sa svim aspektima Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida, s naglaskom na integriranoj zaštiti bilja s ciljem boljeg razumijevanja koncepta integrirane zaštite bilja i programa integrirane zaštite bilja u smjeru razvoja kriterija za procjenu provedbe integrirane zaštite bilja na razini poljoprivrednog gospodarstva.
 • Posebni ciljevi osposobljavanja:

  • Povećati znanje o kontekstu i strategijama održive upotrebe pesticida.
  • Bolje poznavanje mjerodavnog pravnog okvira i zahtjeva, s posebnim naglaskom na konkretne mjere i odredbe u pogledu integrirane zaštite bilja,
  • Povećanje učinkovitosti provedbe mjera iz nacionalnih akcijskih planova,
  • Utvrđivanje nedostataka, poteškoća i izazova, kao što je postizanje većeg broja ciljnih vrijednosti koje se mogu mjeriti,
  • Unaprjeđenje znanja i resursa za primjenu i ocjenu načela integrirane zaštite bilja,
  • Bolja usklađenost integrirane zaštite bilja na razini pojedinačnih uzgajivača.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Pravni okvir: zahtjevi.
 • Države članice usporedile su provedbu, strategije i mjere, razmjenu znanja i najbolje prakse.
 • Načela, prakse i metode integrirane zaštite bilja.
 • Pristupi država članica, razmjena znanja i najbolje prakse.
 • Integrirani sustavi zaštite bilja i metode suzbijanja štetnih organizama za određenu relevantnu kulturu/skupinu u skladu sa Smjernicama za integriranu zaštitu bilja.
 • Procjena integrirane zaštite bilja na razini poljoprivrednog gospodarstva: prakse, inspekcijski postupci, kontrolne liste.
 • Predstavnicima središnjih nadležnih tijela uključenima u razvoj politika, izradu uputa/smjernica na nacionalnoj razini, uključujući smjernice za zaštitu bilja specifične za određene sorte, koordinaciju aktivnosti kontrole i izvješćivanja,
 • Predstavnicima pokrajinskih/regionalnih/lokalnih nadležnih tijela uključenima u službene kontrole na razini poljoprivrednih gospodarstva (fitosanitarna tijela/tijela za zaštitu biljaka, agencije za plaćanja i/ili tijela za kontrolu/certificiranje),
 • Predstavnici istraživačkih instituta, demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 27/06/2022 30/06/2022 Atena Grčka
2 (odgođena sjednica) 12/09/2022 15/09/2022 Krakowu Poljska
3 17/10/2022 20/10/2022 Atena Grčka
4 14/11/2022 17/11/2022 Malagi Španjolska
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nizozemska
7 13/03/2023 16/03/2023 Malagi Španjolska
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italija
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Njemačka
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francuska
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakowu Poljska
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španjolska
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nizozemska
14 18/03/2024 21. OŽUJKA 2024.; Bari Italija
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakowu Poljska
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Latvija
Integrirana zaštita bilja