Splošni cilji programa usposabljanja BTSF za primarno proizvodnjo higiene živil – vodne živali so:

  • Razviti široko znanje o različnih nevarnostih (kemijskih, bioloških in fizikalnih), ki se lahko pojavijo v prehranski verigi;
  • Zagotavljanje informacij o težavah, ki so neločljivo povezane s proizvodnjo, predelavo, ohranjanjem in distribucijo, da se ugotovijo neskladnosti in goljufive prakse;
  • Povečati ozaveščenost in razvijati znanje o zakonodaji EU ter zagotoviti njihovo pravilno izvrševanje;
  • Spodbujati usklajeno ustreznost za delovanje nadzornih sistemov EU in nacionalnih nadzornih sistemov z izmenjavo najboljših praks.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

  • Osebje pristojnih organov, vključeno v dejavnosti uradnega nadzora.
  • Iz ozadja in poklicne funkcije udeležencev bi moralo biti jasno razvidno, da bo njihova udeležba na usposabljanju ključnega pomena za izboljšanje njihovih spretnosti in kompetenc na delovnem mestu.
  • Pripravniki bi morali imeti zahtevano tehnično znanje, povezano s področji, navedenimi v nadaljevanju.
  • Tečaj bo potekal v angleščini. Da bi lahko razumeli in dejavno sodelovali na sejah, vajah in študijah primerov, vas vabimo, da prednostno registrirate samo udeležence, ki lahko berejo in govorijo angleščino.
  • Udeleženci se bodo morali zavezati, da bodo uporabili znanje, pridobljeno na tečajih, in ga razširjali z različnimi metodami razširjanja, tj. obveščanje sodelavcev o informacijah, prejetih na usposabljanju, razdeljevanje (fotokopiranje ali elektronsko pošiljanje) učnega gradiva svojim sodelavcem, priprava informativnih člankov v poklicnih nacionalnih ali, če je mogoče, v mednarodnih revijah, priprava predstavitev na podlagi gradiva za usposabljanje za strokovna usposabljanja pristojnih nacionalnih organov ali druge metode razširjanja, ki bi lahko bile primerne za izmenjavo informacij, prejetih prek usposabljanj BTSF.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Španija
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italija
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italija
Higiena živil v primarni proizvodnji: Vodne živali