Splošni cilji programa usposabljanja BTSF za primarno proizvodnjo higiene živil – vodne živali so:

  • Razviti široko znanje o različnih nevarnostih (kemičnih, bioloških in fizikalnih), ki se lahko pojavijo v prehranski verigi;
  • Zagotavljanje informacij o težavah, ki so neločljivo povezane s posebno proizvodnjo, predelavo, shranjevanjem in distribucijo, da se ugotovijo neskladnosti in goljufive prakse;
  • Ozaveščati in razvijati znanje o zakonodaji EU ter zagotoviti njeno pravilno izvrševanje;
  • Spodbujanje usklajenega pristopa k delovanju nadzornih sistemov EU in nacionalnih sistemov nadzora z izmenjavo najboljših praks.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

  • Osebje pristojnih organov, vključeno v dejavnosti uradnega nadzora.
  • Iz ozadja in poklicne funkcije udeležencev bi moralo biti jasno razvidno, da bo njihova udeležba na usposabljanju ključnega pomena za izboljšanje njihovih spretnosti in kompetenc na delovnem mestu.
  • Pripravniki morajo imeti potrebna tehnična znanja in spretnosti, povezana s področji, navedenimi v točki.
  • Tečaj bo potekal v angleščini. Da bi razumeli seje, vaje in študije primerov ter aktivno sodelovali na njih, vas vabimo, da prednostno registrirate samo udeležence, ki lahko preberejo in govorijo angleščino.
  • Udeleženci bodo pozvani, da se zavežejo, da bodo uporabili znanje, pridobljeno na tečajih, in ga tudi razširjali z različnimi metodami razširjanja, tj. obveščanje sodelavcev o informacijah, ki so jih prejeli na usposabljanju, razdeljevanje (fotokopiranje ali elektronsko pošiljanje) gradiva za usposabljanje svojim sodelavcem, priprava informativnih člankov v strokovnih nacionalnih strokovnih revijah ali, če je mogoče, v mednarodnih revijah, priprava predstavitev na podlagi gradiva za usposabljanje za strokovna usposabljanja pristojnih nacionalnih organov ali druge metode razširjanja, ki bi lahko bile primerne za izmenjavo informacij, prejetih v okviru usposabljanj BTSF.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Španija
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italija
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italija
Higiena živil v primarni proizvodnji: Vodne živali