Obiectivele generale ale programului de formare BTSF privind igiena produselor alimentare – Animale acvatice sunt:

  • Dezvoltarea unei largi cunoașteri a diferitelor pericole (chimice, biologice și fizice) care pot apărea de-a lungul lanțului alimentar;
  • Furnizarea de informații cu privire la problemele inerente producției, prelucrării, conservării și distribuției specifice de meoturi pentru a identifica cazurile de neconformitate și practicile frauduloase;
  • Sporirea atractivității și dezvoltarea cunoștințelor cu privire la legislația UE și asigurarea aplicării corecte a acestora;
  • Promovarea unei abordări armonizate a funcționării sistemelor de control naționale și ale UE prin schimbul de bune practici.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

  • Personalul autorităților competente implicat în activități de control oficial.
  • Experiența și poziția lor profesională trebuie să reflecte clar că participarea la activitatea de formare constituie un element-cheie pentru îmbunătățirea abilităților și a competenței acestora pentru atribuțiile lor.
  • Stagiarii ar trebui să aibă competențele tehnice necesare legate de domeniile menționate la punctul.
  • Cursul se va derula în limba engleză. Pentru a putea înțelege și participa activ la sesiuni, exerciții și studii de caz, vă invităm să acordați prioritate înregistrării doar a participanților care pot citi și vorbi limba engleză.
  • Participanților li se va solicita să se angajeze să utilizeze cunoștințele dobândite în urma cursurilor și, de asemenea, să le disemineze prin diferite metode de diseminare, și anume informarea colegilor cu privire la informațiile primite în cadrul formării, distribuirea (fotocopierea sau trimiterea prin mijloace electronice) a materialelor de formare în rândul colegilor lor, pregătirea de articole informative în revistele profesionale naționale sau, dacă este posibil, în reviste internaționale, pregătirea de prezentări pe baza materialului de formare pentru formarea profesională a autorităților naționale competente sau alte metode de diseminare care ar putea fi adecvate pentru schimbul de informații primite prin intermediul formărilor BTSF.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Spania
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italia
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italia
Igiena alimentară în producția primară: Animale acvatice