A BTSF elsődleges élelmiszer-termelésre – Víziállatok – vonatkozó képzési programjának általános célkitűzései a következők:

  • Széles körű ismeretek kialakítása az élelmiszerláncban előforduló különböző (vegyi, biológiai és fizikai) veszélyekről;
  • Tájékoztatás nyújtása a konkrét termeléssel, feldolgozással, megőrzéssel és forgalmazással járó problémákról a meg nem felelés és a csalárd gyakorlatok azonosítása érdekében;
  • Az uniós jogszabályokkal kapcsolatos figyelemfelkeltés és ismeretek gyarapítása, valamint azok helyes végrehajtásának biztosítása;
  • Az uniós és nemzeti ellenőrzési rendszerek működésének harmonizált alkalmazása a bevált gyakorlatok megosztása révén.

Ezt a képzési programot az alább ismertetett profilokra és pozíciókra dolgozták ki: Kérjük, hogy a pályázatok benyújtása vagy érvényesítése előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

  • Az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő személyzete.
  • A résztvevők szakmai életútjából és beosztásából ki kell derülnie annak, hogy a képzésen való részvétel kulcsfontosságú eleme a készségeik és munkahelyi kompetenciáik fejlesztésének.
  • A gyakornokoknak rendelkezniük kell az alább említett területekhez szükséges technikai készségekkel.
  • A tanfolyam angol nyelven zajlik. Az előadások, gyakorlatok és esettanulmányok megértéséhez és az azokon való aktív részvételhez kérjük, hogy csak azokat a résztvevőket regisztrálja, akik angolul olvashatnak és beszélhetnek.
  • A résztvevőknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy felhasználják a tanfolyamokon szerzett ismereteket, és azokat különböző terjesztési módszerekkel terjesztik, azaz tájékoztatják kollégáikat a képzésen kapott információkról, terjesztik (fénymásolás vagy elektronikus úton küldik) a képzési anyagokat kollégáik között, tájékoztató cikkeket készítenek a hivatásos nemzeti vagy lehetőség szerint nemzetközi folyóiratokban, prezentációkat készítenek az illetékes nemzeti hatóságok szakmai képzéseihez készült képzési anyagok alapján, vagy más olyan terjesztési módszerek révén, amelyek alkalmasak lehetnek a BTSF-képzéseken keresztül kapott információk megosztására.
Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Spanyolország
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Olaszország
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Olaszország
Élelmiszer-higiénia az elsődleges termelésben: Víziállatok