Opći ciljevi programa osposobljavanja BTSF -a o higijeni hrane u primarnoj proizvodnji – vodene životinje su sljedeći:

  • Razviti široko znanje o različitim opasnostima (kemijskim, biološkim i fizičkim) do kojih može doći u prehrambenom lancu;
  • Pružanje informacija o problemima svojstvenima određenim metotama proizvodnje, prerade, očuvanja i distribucije kako bi se utvrdile neusklađenosti i prijevarne prakse;
  • Podizanje svijesti i razvoj znanja o zakonima EU-a te osiguravanje njihove pravilne provedbe;
  • Promicati usklađenu primjenu sustava kontrole na razini EU-a i na nacionalnoj razini razmjenom najboljih praksi.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

  • Osoblje nadležnih tijela uključeno u aktivnosti službenih kontrola.
  • Iz iskustva i profesionalnog položaja sudionika trebalo bi biti jasno da je sudjelovanje u aktivnostima tečaja važan element za poboljšanje vještina i kompetencija potrebnih za njihovo radno mjesto.
  • Polaznici bi trebali imati potrebne tehničke vještine povezane s područjima navedenima u nastavku.
  • Tečaj će se održati na engleskom jeziku. Kako biste razumjeli sesije, vježbe i studije slučaja te aktivno sudjelovali u njima, pozivamo vas da prednost da samo registraciji sudionika koji mogu čitati i govoriti engleski jezik.
  • Od sudionika će se tražiti da se obvežu da će upotrebljavati znanje stečeno tijekom tečajeva i da će ga širiti različitim metodama širenja, tj. informiranjem kolega o informacijama dobivenima tijekom osposobljavanja, distribucijom (fotoskopiranje ili slanje elektroničkim putem) materijala za osposobljavanje među kolegama, pripremom informativnih članaka na nacionalnoj profesionalnoj razini ili, ako je moguće, u međunarodnim časopisima, pripremanjem prezentacija na temelju materijala za osposobljavanje za stručna osposobljavanja nacionalnih nadležnih tijela ili drugih metoda širenja koje bi mogle biti primjerene za razmjenu informacija dobivenih putem osposobljavanja u okviru BTSF-a.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Španjolska
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italija
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italija
Higijena hrane u primarnoj proizvodnji: Vodene životinje