Elintarvikehygieniaa koskevan vesieläinten alkutuotantoa koskevan BTSF -koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

  • Saada laajaa tietoa erilaisista vaaroista (kemiallisista, biologisista ja fysikaalisista), joita voi esiintyä elintarvikeketjussa;
  • Antaa tietoa ongelmista, jotka liittyvät tiettyihin tuotanto-, jalostus-, säilyttämis- ja jakelumenetelmiin vaatimustenvastaisuuksien ja vilpillisten käytäntöjen tunnistamiseksi;
  • Lisätään sotaa ja lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja varmistetaan niiden asianmukainen täytäntöönpano;
  • Edistää EU:n ja kansallisten valvontajärjestelmien toiminnan yhdenmukaistamista jakamalla parhaita käytäntöjä.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

  • Virallisiin valvontatoimiin osallistuva toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö.
  • Heidän taustastaan ja ammatillisesta asemastaan olisi käytävä selvästi ilmi, että osallistuminen koulutukseen on keskeinen tekijä heidän työssään tarvittavien taitojen ja pätevyyden parantamisessa.
  • Harjoittelijoilla on oltava kohdassa mainittuihin aloihin liittyvät vaadittavat tekniset taidot.
  • Kurssi järjestetään englanniksi. Jotta voisimme ymmärtää tilaisuuksia, harjoituksia ja tapaustutkimuksia ja osallistua niihin aktiivisesti, pyydämme teitä asettamaan etusijalle ainoastaan niiden osallistujien rekisteröinnin, jotka voivat lukea ja puhua englantia.
  • Osallistujia pyydetään sitoutumaan käyttämään kursseilla saatua tietämystä ja levittämään niitä myös erilaisin tiedotusmenetelmin, kuten kertomaan työtovereille koulutuksessa saaduista tiedoista, jakamaan koulutusmateriaalia (valokopioimalla tai lähettämällä sähköisesti) kollegoilleen, valmistelemaan tiedotusartikkeleita kansallisessa ammattijulkaisussa tai mahdollisuuksien mukaan kansainvälisissä lehdissä, valmistelemaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ammatillista koulutusta koskevaan koulutusmateriaaliin perustuvia esityksiä tai muita tiedotusmenetelmiä, jotka voisivat olla tarkoituksenmukaisia BTSF:n koulutuksessa saatujen tietojen jakamiseksi.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Espanja
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italia
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italia
Elintarvikehygienia alkutuotannossa: Vesieläimet