Elintarvikehygienian alkutuotantoa koskevan BTSF:n koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

  • Kehitetään laajaa tietämystä erilaisista (kemiallisista, biologisista ja fysikaalisista) vaaroista, joita voi esiintyä elintarvikeketjussa;
  • Tarjota tietoa ongelmista, jotka liittyvät tiettyihin tuotanto-, jalostus-, säilytys- ja jakelumetodeihin vaatimustenvastaisuuksien ja vilpillisten käytäntöjen havaitsemiseksi;
  • Lisätä EU:n lainsäädäntöä ja lisätä tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja varmistaa niiden asianmukainen täytäntöönpano;
  • Edistetään EU:n ja kansallisten valvontajärjestelmien toiminnan yhdenmukaista soveltamista jakamalla parhaita käytäntöjä.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

  • Virallisiin valvontatoimiin osallistuva toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö.
  • Taustasta ja ammatillisesta asemasta olisi käytävä selvästi ilmi, että osallistuminen koulutukseen on keskeinen tekijä heidän työssään tarvittavien taitojen ja pätevyyden parantamiseksi.
  • Harjoittelijoilla olisi oltava vaaditut tekniset taidot, jotka liittyvät kohdassa mainittuihin aloihin.
  • Kurssi järjestetään englanniksi. Jotta voimme ymmärtää istuntoja, harjoituksia ja tapaustutkimuksia ja osallistua niihin aktiivisesti, kehotamme sinua asettamaan etusijalle vain ne osallistujat, jotka voivat lukea ja puhua englantia.
  • Osallistujia pyydetään sitoutumaan kursseista saatujen tietojen hyödyntämiseen ja levittämään niitä myös erilaisten levittämismenetelmien avulla eli tiedottamaan kollegoille koulutuksessa saaduista tiedoista, jakamaan (valokopiointi tai sähköinen lähettäminen) kollegoidensa kesken, laatimaan kansallisissa tai mahdollisuuksien mukaan kansainvälisissä lehdissä julkaistavia artikkeleita, valmistelemaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ammatillisen koulutuksen koulutusmateriaaliin perustuvia esityksiä tai muita levittämismenetelmiä, jotka voisivat olla tarkoituksenmukaisia BTSF-koulutuksissa saatujen tietojen jakamiseksi.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Espanja
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Italia
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Italia
Elintarvikehygienia alkutuotannossa: Vesieläimet