Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF týkajícího se primární produkce v oblasti hygieny potravin – vodní živočichové jsou:

  • Rozvíjet široké znalosti o různých rizicích (chemických, biologických a fyzikálních), která se mohou vyskytnout v celém potravinovém řetězci;
  • Poskytovat informace o problémech, které jsou spojeny s konkrétní produkcí, zpracováním, uchováváním a distribucí methotů, s cílem odhalit případy nesouladu a podvodné praktiky;
  • Zvýšit varovnost a rozvíjet znalosti o právních předpisech EU a zajistit jejich správné prosazování;
  • Podporovat harmonizovaný přístup k fungování kontrolních systémů EU a členských států sdílením osvědčených postupů.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

  • Zaměstnanci příslušných orgánů, kteří se podílejí na úředních kontrolních činnostech.
  • Z jejich znalostí a odborných dovedností by mělo být zřejmé, že účast na školicí činnosti je klíčovým prvkem pro zlepšení jejich dovedností a kompetence pro jejich práci.
  • Stážisté by měli mít požadované technické dovednosti související s obory uvedenými níže.
  • Kurz se bude konat v angličtině. Abychom mohli porozumět zasedáním, cvičením a případovým studiím a aktivně se jich účastnit, žádáme Vás, abyste přednostně zaregistrovali pouze ty účastníky, kteří mohou číst a hovořit anglicky.
  • Účastníci budou požádáni, aby se zavázali k využívání znalostí získaných v rámci kurzů a k jejich šíření prostřednictvím různých metod šíření, tj. informování kolegů o informacích získaných během školení, šíření (fotografování nebo zasílání elektronickou cestou) školicích materiálů mezi jejich kolegy, příprava informativních článků v odborných národních odborných časopisech nebo pokud možno v mezinárodních časopisech, příprava prezentací na základě školicích materiálů pro odbornou přípravu příslušných vnitrostátních orgánů nebo jiných metod šíření informací, které by mohly být vhodné pro sdílení informací získaných prostřednictvím školení BTSF.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
3 20/11/2023 24/11/2023 Vigo Španělsko
4 12/02/2024 16/02/2024 Treviso Itálie
6 08/04/2024 12/04/2024 Treviso Itálie
Hygiena potravin v prvovýrobě: Vodní živočichové