Splošni cilji programa usposabljanja BTSF/tečaja o pravilih o zdravju živali so:

 • prednostno razvrščanje in kategorizacijo bolezni s seznama in živali s seznama;
 • odgovornosti za zdravje živali;
 • zgodnje odkrivanje bolezni, obveščanje o njih in poročanje o njih, spremljanje, programi izkoreninjenja in status prost bolezni;
 • ozaveščanje o boleznih, pripravljenost nanje in njihovo obvladovanje;
 • registracijo in odobritvijo obratov in prevoznikov, premiki in sledljivostjo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora znotraj Unije;
 • vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter izvoz takih pošiljk iz Unije;
 • netrgovske premike hišnih živali v državi članici iz druge države članice ali tretje države ali ozemlja;
 • nujne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru izrednih razmer zaradi bolezni.

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Uradniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju politik, načrtovanju in nadzoru na centralni ali regionalni ravni v zvezi z zdravjem kopenskih ali vodnih živali, trgovino s kopenskimi ali vodnimi živalmi in zarodnim materialom znotraj EU ter uvozom živih živali, proizvodov živalskega izvora in zarodnega materiala
 • Inšpektorji na terenu in osebje mejnih kontrolnih točk, ki sodelujejo pri takih nadzornih dejavnostih.

Udeleženci morajo izpolnjevati spodnje minimalne zahteve, da zagotovijo, da lahko sledijo in v celoti sodelujejo:

 • Uradno osebje z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, ki je seznanjeno z Uredbo (EU) 2016/429 o pravilih o zdravju živali ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti.
 • možnost usposabljanja drugih sodelavcev in izmenjave izkušenj po njihovi udeležbi na usposabljanju.
 • Sposoben je razumeti in govoriti angleško, da lahko aktivno sodeluje pri usposabljanju.
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarešta Romunija
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Benetke Italija
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Benetke Italija
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarešta Romunija
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Latvija
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarešta Romunija
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Latvija
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Benetke Italija
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Benetke Italija

Zakonodaja o zdravju živali