Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o pravilih o zdravju živali so:

 • prednostna razvrstitev in kategorizacija bolezni s seznama in živali s seznama
 • odgovornosti za zdravje živali;
 • zgodnje odkrivanje bolezni, obveščanje o njih in poročanje o njih, spremljanje, programi izkoreninjenja in status prost bolezni;
 • ozaveščanje o boleznih, pripravljenost nanje in nadzor nad njimi;
 • registracijo in odobritev obratov in prevoznikov, premike in sledljivost živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora znotraj Unije;
 • vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter izvoz takih pošiljk iz Unije;
 • netrgovske premike hišnih živali v državi članici iz druge države članice ali iz tretje države ali ozemlja;
 • nujne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v nujnih primerih bolezni.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Uradniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju, načrtovanju in nadzoru politike na centralni ali regionalni ravni v zvezi z zdravjem kopenskih ali vodnih živali, trgovino znotraj EU s kopenskimi ali vodnimi živalmi in zarodnim materialom ter uvozom živih živali, proizvodov živalskega izvora in zarodnega materiala
 • Terenske inšpektorje in osebje mejnih kontrolnih točk, ki sodeluje pri takih dejavnostih nadzora.

Udeleženci morajo izpolnjevati spodaj navedene minimalne zahteve, da lahko sledijo in v celoti sodelujejo:

 • Uradno osebje z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, seznanjeno z Uredbo (EU) 2016/429 o pravilih za zdravje živali ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti.
 • Možnost zagotavljanja usposabljanja drugim sodelavcem in izmenjave izkušenj po njihovi udeležbi na usposabljanju.
 • Zna razumeti in govoriti angleščino za dejavno udeležbo na usposabljanju.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarešta Romunija
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Benetke Italija
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Benetke Italija
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarešta Romunija
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Latvija
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukarešta Romunija
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Latvija
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Benetke Italija
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Benetke Italija

Zakonodaja o zdravju živali