Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /cursului privind legislația în materie de sănătate animală sunt:

 • prioritizarea și clasificarea bolilor listate și a animalelor listate
 • responsabilitățile în materie de sănătate animală;
 • depistarea timpurie, notificarea și raportarea bolilor, supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală;
 • sensibilizarea cu privire la boli, pregătirea și controlul bolilor;
 • înregistrarea și autorizarea unităților și transportatorilor, circulația și trasabilitatea animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală în interiorul Uniunii;
 • intrarea animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală în Uniune și exportul unor astfel de aprobări din Uniune;
 • circulația necomercială a animalelor de companie într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț;
 • măsurile de urgență care trebuie luate în cazul unei situații de urgență în caz de boală.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

 • Funcționari din cadrul autorităților competente relevante implicați în elaborarea, planificarea și controlul politicilor la nivel central sau regional, în ceea ce privește sănătatea animalelor terestre sau acvatice, comerțul intra-UE cu animale terestre sau acvatice și cu material germinativ și importurile de animale vii, de produse de origine animală și de material germinativ
 • Inspectorii de teren și personalul posturilor de inspecție la frontieră implicat în astfel de activități de control.

Participanții trebuie să îndeplinească cerințele minime de mai jos pentru a se asigura că pot urmări și participa pe deplin:

 • Personal oficial cu experiență profesională adecvată, familiarizat cu Legea privind sănătatea animală, cu Regulamentul (UE) 2016/429 și cu actele delegate și de punere în aplicare ale acestuia.
 • În măsură să ofere cursuri de formare altor colegi și să facă schimb de experiență în urma participării lor la formare.
 • Capacitatea de a înțelege și de a vorbi limba engleză pentru a participa activ la sesiunea de formare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letonia
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 București România
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Veneția Italia
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Veneția Italia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 București România
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letonia
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 București România
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letonia
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Veneția Italia
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Veneția Italia

Legislația privind sănătatea animalelor