Obiectivele generale ale programului de formare BTSF /Cursul privind legislația în materie de sănătate animală sunt:

 • prioritizarea și clasificarea bolilor listate și a animalelor listate;
 • responsabilitățile în materie de sănătate animală;
 • depistarea timpurie, notificarea și raportarea bolilor, supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală;
 • conștientizarea, pregătirea și controlul bolilor;
 • înregistrarea și autorizarea unităților și transportatorilor, circulația și trasabilitatea animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală în interiorul Uniunii;
 • intrarea în Uniune a animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală și exportul acestora din Uniune;
 • circulația necomercială a animalelor de companie într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță sau teritoriu;
 • măsurile de urgență care trebuie luate în cazul unei situații de urgență a unei boli.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Funcționari ai autorităților competente relevante implicați în elaborarea, planificarea și controlul la nivel central sau regional privind sănătatea animalelor terestre sau acvatice, comerțul în interiorul UE cu animale terestre sau acvatice și cu material germinativ și importurile de animale vii, de produse de origine animală și de material germinativ
 • Inspectorii de teren și personalul posturilor de inspecție la frontieră implicat în astfel de activități de control.

Participanții trebuie să îndeplinească cerințele minime de mai jos pentru a se asigura că pot urma și participa pe deplin:

 • Personal oficial cu experiență profesională adecvată, familiarizat cu Regulamentul (UE) 2016/429 privind legislația în materie de sănătate animală și cu actele delegate și de punere în aplicare ale acestuia.
 • În măsură să ofere cursuri de formare altor colegi și să împărtășească experiența dobândită în urma participării lor la formare.
 • Capabil să înțeleagă și să vorbească limba engleză pentru a participa activ la sesiunea de formare.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țara
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letonia
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 București România
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Veneția Italia
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Veneția Italia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 București România
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letonia
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 București România
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letonia
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Veneția Italia
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Veneția Italia

Legislația privind sănătatea animalelor