Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu szkoleniowego w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszego dostępu do żywności” (ang. BTSF Training Programme/Course on Animal Health Law) są następujące:

 • ustalanie priorytetów i kategoryzacja chorób umieszczonych w wykazie i zwierząt umieszczonych w wykazie
 • obowiązki w zakresie zdrowia zwierząt;
 • wczesne wykrywanie chorób, powiadamianie o nich i zgłaszanie ich, nadzór, programy likwidacji choroby oraz status obszaru wolnego od choroby;
 • świadomość, gotowość i kontrola chorób;
 • rejestracji i zatwierdzania zakładów i przewoźników, przemieszczania i identyfikowalności zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu i produktów pochodzenia zwierzęcego w Unii;
 • wprowadzania do Unii zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wywozu takich zwierząt z Unii;
 • przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych w państwie członkowskim z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego lub terytorium trzeciego;
 • środki nadzwyczajne, które należy podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej związanej z chorobą.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Urzędnicy z odpowiednich właściwych organów uczestniczący w kształtowaniu polityki, planowaniu i kontroli na szczeblu centralnym lub regionalnym w zakresie zdrowia zwierząt lądowych lub wodnych, wewnątrzunijnego handlu zwierzętami lądowymi lub wodnymi oraz materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz przywozu żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego
 • Inspektorzy terenowi i pracownicy punktów kontroli granicznej zaangażowani w takie działania kontrolne.

Uczestnicy muszą spełnić określone poniżej minimalne wymogi, aby zapewnić im możliwość uczestnictwa i uczestnictwa:

 • Pracownicy urzędowi posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe, znający rozporządzenie (UE) 2016/429 w sprawie prawa o zdrowiu zwierząt oraz akty delegowane i wykonawcze do niego.
 • Być w stanie prowadzić szkolenia dla innych kolegów i dzielić się doświadczeniami po ich uczestnictwie w szkoleniu.
 • Umiejętność rozumienia języka angielskiego i mówienia o nim, aby aktywnie uczestniczyć w sesji szkoleniowej.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Ryga Łotwa
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukareszt Rumunia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Wenecja Włochy
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Wenecja Włochy
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukareszt Rumunia
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Ryga Łotwa
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukareszt Rumunia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Ryga Łotwa
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Wenecja Włochy
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Wenecja Włochy

Prawo o zdrowiu zwierząt