De overordnede målene for BTSF Training Programme/Course on Animal Health Law er:

 • prioritering og kategorisering av oppførte sykdommer og oppførte dyr,
 • ansvaret for dyrehelsen,
 • tidlig påvisning, melding og rapportering av sykdommer, overvåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status,
 • sykdomsbevissthet, beredskap og kontroll,
 • registrering og godkjenning av virksomheter og transportører, forflytning og sporbarhet av dyr, germinalprodukter og produkter av animalsk opprinnelse i Unionen,
 • innførsel av dyr, germinalprodukter og produkter av animalsk opprinnelse til Unionen og eksport av slike forsyninger fra Unionen,
 • ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr i en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat eller territorium,
 • nødtiltak som skal iverksettes i tilfelle av en sykdom nødssituasjon.

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

 • Tjenestemenn fra relevante vedkommende myndigheter som deltar i politikkutforming, planlegging og kontroll på sentralt eller regionalt plan, på jord- eller vanndyrhelsen, handel innenfor EU med landdyr eller vanndyr, samt import av levende dyr, produkter av animalsk opprinnelse og germinalprodukter
 • Feltinspektører og grensekontrollstasjoner som er involvert i slike kontrollaktiviteter.

Deltakerne må oppfylle minimumskravene nedenfor for å sikre at de kan følge og delta fullt ut:

 • Offentlig personale med tilstrekkelig yrkeserfaring, kjent med dyrehelselovens forordning (EU) 2016/429 og dens delegerte og gjennomføringsrettsakter.
 • I stand til å gi opplæring til andre kolleger og dele erfaringene etter deres deltakelse i opplæringen.
 • Kunne forstå og snakke engelsk for å delta aktivt i treningsøkten.
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvia
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 I nærheten av Bucharest Romania
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venezia Italia
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venezia Italia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 I nærheten av Bucharest Romania
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Latvia
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 I nærheten av Bucharest Romania
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Latvia
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venezia Italia
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venezia Italia

Dyrehelselovgivning