De algemene doelstellingen van het BTSF Training Programme/Course on Animal Health Law zijn:

 • de prioritering en indeling van in de lijst opgenomen ziekten en in de lijst opgenomen dieren;
 • de verantwoordelijkheden voor de diergezondheid;
 • het vroegtijdig opsporen, melden en melden van ziekten, surveillance, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status;
 • ziektebewustzijn, paraatheid en bestrijding;
 • de registratie en erkenning van inrichtingen en vervoerders, verplaatsingen en traceerbaarheid van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong binnen de Unie;
 • de binnenkomst van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong in de Unie en de uitvoer van dergelijke middelen uit de Unie;
 • het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren in een lidstaat vanuit een andere lidstaat of uit een derde land of gebied;
 • de noodmaatregelen die moeten worden genomen in geval van een noodsituatie op het gebied van de ziekte.

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • Ambtenaren van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de beleidsvorming, planning en controle op centraal of regionaal niveau, de gezondheid van land- of waterdieren, de intra-EU-handel in land- of waterdieren en levende producten en de invoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong en levende producten
 • Veldinspecteurs en grenscontroleposten die bij dergelijke controleactiviteiten betrokken zijn.

Deelnemers moeten voldoen aan de onderstaande minimumeisen om ervoor te zorgen dat ze kunnen volgen en volledig kunnen deelnemen:

 • Officieel personeel met voldoende beroepservaring, vertrouwd met Verordening (EU) 2016/429 inzake diergezondheidswetgeving en de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen daarvan.
 • In een positie om training te geven aan andere collega’s en de ervaring te delen na hun deelname aan de training.
 • In staat om Engels te begrijpen en te spreken om actief deel te nemen aan de training.
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Boekarest Roemenië
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venetie Italië
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venetie Italië
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Boekarest Roemenië
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Boekarest Roemenië
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venetie Italië
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venetie Italië

Diergezondheidswet