De algemene doelstellingen van het BOVV-opleidingsprogramma/cursus over diergezondheidswetgeving zijn:

 • prioritering en categorisering van in de lijst opgenomen ziekten en in de lijst opgenomen dieren
 • de verantwoordelijkheden op het gebied van diergezondheid;
 • vroegtijdige opsporing, melding en rapportage van ziekten, bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status;
 • bewustmaking, paraatheid en bestrijding van ziekten;
 • de registratie en erkenning van inrichtingen en vervoerders, verplaatsingen en traceerbaarheid van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong binnen de Unie;
 • de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong en de uitvoer van dergelijke zendingen uit de Unie;
 • niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren in een lidstaat uit een andere lidstaat of uit een derde land of gebied;
 • de noodmaatregelen die moeten worden genomen in geval van een noodsituatie op het gebied van een ziekte.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Functionarissen van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij beleidsvorming, planning en controle op centraal of regionaal niveau, inzake de gezondheid van landdieren of waterdieren, de handel binnen de EU van land- of waterdieren en levende producten en de invoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong en levende producten
 • Veldinspecteurs en grenscontroleposten die bij dergelijke controleactiviteiten betrokken zijn.

De deelnemers moeten voldoen aan de onderstaande minimumeisen om ervoor te zorgen dat zij kunnen volgen en er volledig aan kunnen deelnemen:

 • Officieel personeel met voldoende beroepservaring dat vertrouwd is met Verordening (EU) 2016/429 inzake de diergezondheidswetgeving en de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen daarvan.
 • In een positie om opleidingen aan te bieden aan andere collega’s en de ervaring te delen die zij na hun deelname aan de opleiding hebben opgedaan.
 • In staat zijn Engels te begrijpen en te spreken om actief deel te nemen aan de opleidingssessie.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Boekarest Roemenië
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venetië Italië
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venetië Italië
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Boekarest Roemenië
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letland
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Boekarest Roemenië
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venetië Italië
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venetië Italië

Diergezondheidswet