BTSF apmācības programmas/ Dzīvnieku veselības tiesību aktu krājuma vispārējie mērķi ir šādi:

 • sarakstā norādīto slimību un sarakstā norādīto dzīvnieku prioritāšu noteikšanu un iedalīšanu kategorijās;
 • atbildību par dzīvnieku veselību;
 • slimību agrīna atklāšana, paziņošana un ziņošana par tām, uzraudzība, izskaušanas programmas un statuss “brīvs no slimības”;
 • informētība par slimībām, sagatavotība slimībām un to kontrole;
 • objektu un pārvadātāju reģistrāciju un apstiprināšanu, dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu un izsekojamību Savienībā;
 • dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Savienībā un šādu sūtījumu eksportu no Savienības;
 • lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai uz dalībvalsti no citas dalībvalsts vai no trešās valsts vai teritorijas;
 • ārkārtas pasākumi, kas jāveic slimības ārkārtas situācijā.

Šī mācību programma ir izstrādāta turpmāk aprakstītajiem profiliem un pozīcijām. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai apstiprināšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Amatpersonas no attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas politikas veidošanā, plānošanā un kontrolē centrālā vai reģionālā līmenī attiecībā uz sauszemes vai ūdensdzīvnieku veselību, sauszemes vai ūdensdzīvnieku un reproduktīvo produktu tirdzniecību ES iekšienē un dzīvu dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un reproduktīvo produktu importu
 • Lauka inspektori un robežkontroles punktu darbinieki, kas iesaistīti šādās kontroles darbībās.

Dalībniekiem ir jāatbilst turpmāk minētajām minimālajām prasībām, lai nodrošinātu, ka viņi var sekot līdzi un pilnībā piedalīties:

 • Oficiālie darbinieki ar pienācīgu profesionālo pieredzi, kas pārzina Dzīvnieku veselības tiesību aktu regulu (ES) 2016/429 un tās deleģētos un īstenošanas aktus.
 • Lai nodrošinātu apmācību citiem kolēģiem un dalītos pieredzē pēc viņu piedalīšanās apmācībā.
 • Spēj saprast un runāt angļu valodā, lai aktīvi piedalītos apmācības sesijā.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Rīga Latvija
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukareste Rumānija
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venēcijas Itālija
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venēcijas Itālija
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukareste Rumānija
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Rīga Latvija
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukareste Rumānija
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Rīga Latvija
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venēcijas Itālija
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venēcijas Itālija

Dzīvnieku veselības tiesību akti