Heildarmarkmið BTSF þjálfunaráætlunarinnar / Course on Animal Health Law eru:

 • forgangsröðun og flokkun skráðra sjúkdóma og skráðra dýra,
 • ábyrgð á heilbrigði dýra,
 • snemmbúna greiningu, tilkynningu og skýrslugjöf um sjúkdóma, eftirlit, útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu,
 • vitund um sjúkdóma, viðbúnað og varnir gegn sjúkdómum,
 • skráningu og samþykki starfsstöðva og flutningsaðila, tilflutninga og rekjanleika dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu innan Sambandsins,
 • komu dýra, kímefna og afurða úr dýraríkinu inn í Sambandið og útflutning á slíkum vistum frá Sambandinu,
 • tilflutninga, sem eru ekki viðskiptalegs eðlis, á gæludýrum í aðildarríki frá öðru aðildarríki eða frá þriðja landi eða yfirráðasvæði,
 • neyðarráðstafanir sem grípa skal til ef upp kemur neyðarástand vegna sjúkdóms.

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Vinsamlegast gangið úr skugga um að farið sé að valforsendum áður en umsóknir eru lagðar fram eða staðfestar.

 • Embættismenn frá viðkomandi lögbærum yfirvöldum sem koma að stefnumótun, skipulagningu og eftirliti á miðlægum eða svæðisbundnum vettvangi með heilbrigði land- eða lagardýra, viðskipti innan ESB með land- eða lagardýr og kímefni og innflutning á lifandi dýrum, afurðum úr dýraríkinu og kímefnum
 • Field inspectors and border control posts staff involved in such control activities.

Þátttakendur verða að uppfylla lágmarkskröfurnar hér að neðan til að tryggja að þeir geti fylgst með og tekið fullan þátt:

 • Opinbert starfsfólk með fullnægjandi starfsreynslu sem þekkir reglugerð (ESB) 2016/429 og framseldar gerðir og framkvæmdargerðir hennar.
 • Í stöðu til að veita öðrum samstarfsmönnum þjálfun og deila reynslu í kjölfar mætingu þeirra til þjálfunarinnar.
 • Geta skilið og talað ensku til að taka virkan þátt í þjálfuninni.
Seta Upphafsdagsetning Lokadagsetning Borg Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bucharest Rúmenía
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venice Ítalía
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venice Ítalía
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bucharest Rúmenía
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lettland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bucharest Rúmenía
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lettland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venice Ítalía
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venice Ítalía

Lög um heilbrigði dýra