A BTSF állat-egészségügyi jogi képzési programjának/tanfolyamának általános célkitűzései a következők:

 • a jegyzékbe foglalt betegségek és a jegyzékbe foglalt állatok rangsorolása és kategorizálása;
 • az állategészségüggyel kapcsolatos felelősségi körök;
 • a betegségek korai felismerése, bejelentése és jelentése, felügyelet, mentesítési programok és betegségtől mentes minősítés;
 • a betegségekkel kapcsolatos tudatosság, felkészültség és védekezés;
 • a létesítmények és szállítók nyilvántartásba vétele és engedélyezése, az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unión belüli mozgatása és nyomonkövethetősége;
 • az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése és az ilyen szállítmányok Unióból történő kivitele;
 • kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása egy tagállamban egy másik tagállamból vagy egy harmadik országból vagy területről;
 • a betegséggel kapcsolatos vészhelyzet esetén meghozandó vészhelyzeti intézkedések.

Ez a képzési program az alábbiakban ismertetett profilokhoz és pozíciókhoz készült. Kérjük, a pályázatok benyújtása vagy jóváhagyása előtt ellenőrizze a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést.

 • A szárazföldi vagy víziállatok egészségével, a szárazföldi vagy víziállatok és szaporítóanyagok Unión belüli kereskedelmével, valamint az élő állatok, állati eredetű termékek és szaporítóanyagok behozatalával kapcsolatos központi vagy regionális szintű szakpolitikai döntéshozatalban, tervezésben és ellenőrzésben részt vevő, érintett illetékes hatóságok tisztviselői
 • Az ilyen ellenőrzési tevékenységekben részt vevő helyszíni ellenőrök és határállomások személyzete.

A résztvevőknek meg kell felelniük az alábbi minimumkövetelményeknek annak biztosítása érdekében, hogy követhessék és teljes mértékben részt vehessenek:

 • Az állategészségügyi rendeletről szóló (EU) 2016/429 rendeletet, valamint annak felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusait ismerő, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező hivatalos személyzet.
 • Abban a helyzetben, hogy képzést nyújtson más kollégáknak, és megossza tapasztalatait a képzésen való részvételüket követően.
 • Képes megérteni és beszélni angolul annak érdekében, hogy aktívan részt vegyen a képzésen.
Ülés Kezdés dátuma Végdátum Város Ország
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettország
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Románia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Velence Olaszország
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Velence Olaszország
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Románia
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lettország
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Románia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lettország
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Velence Olaszország
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Velence Olaszország

Állategészségügyi jog