Opći su ciljevi programa osposobljavanja/tečaja o zdravlju životinja u okviru BTSF-a sljedeći:

 • određivanje prioriteta i kategorizaciju bolesti s popisa i životinja s popisa;
 • odgovornosti za zdravlje životinja;
 • rano otkrivanje, obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima, nadziranje, programe iskorjenjivanja i status „slobodno od bolesti”;
 • svijest o bolesti, pripravnost i kontrola bolesti;
 • registraciju i odobravanje objekata i prijevoznika, premještanja i sljedivost životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla unutar Unije;
 • ulazak životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju i izvoz takvih pošiljaka iz Unije;
 • nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u državi članici iz druge države članice ili iz treće zemlje ili područja;
 • hitne mjere koje treba poduzeti u slučaju izvanredne situacije povezane s bolešću.

Ovaj program osposobljavanja osmišljen je za profile i radna mjesta opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Službenici iz relevantnih nadležnih tijela uključeni u oblikovanje politika, planiranje i kontrolu na središnjoj ili regionalnoj razini u području zdravlja kopnenih ili akvatičnih životinja, trgovine kopnenim ili akvatičnim životinjama i zametnim proizvodima unutar EU-a te uvoza živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i zametnih proizvoda
 • Terenski inspektori i osoblje graničnih kontrolnih postaja uključeni u takve kontrolne aktivnosti.

Sudionici moraju ispuniti minimalne zahtjeve navedene u nastavku kako bi bili sigurni da mogu pratiti i u potpunosti sudjelovati:

 • Službeno osoblje s odgovarajućim stručnim iskustvom, upoznato s Uredbom (EU) 2016/429 o Zakonu o zdravlju životinja i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.
 • u mogućnosti pružiti osposobljavanje drugim kolegama i podijeliti iskustvo nakon njihova sudjelovanja u osposobljavanju.
 • Sposoban je razumjeti i govoriti engleski jezik kako bi aktivno sudjelovao u osposobljavanju.
Sjednica Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukurešt Rumunjska
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venecija Italija
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venecija Italija
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukurešt Rumunjska
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Latvija
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukurešt Rumunjska
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Latvija
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venecija Italija
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venecija Italija

Zakon o zdravlju životinja