Eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä koskevan BTSF- koulutusohjelman/Kourse-ohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • luetteloitujen tautien ja luetteloitujen eläinten priorisointi ja luokittelu
 • eläinten terveyttä koskevat vastuut;
 • tautien varhainen havaitseminen, niistä ilmoittaminen ja niistä ilmoittaminen, seuranta, hävittämisohjelmat ja taudista vapaa asema;
 • tauteja koskeva tietoisuus, valmius ja valvonta;
 • pitopaikkojen ja kuljettajien rekisteröinti ja hyväksyntä, eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden siirrot ja jäljitettävyys unionissa;
 • eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin ja tällaisten säilytyspaikkojen vienti unionista;
 • lemmikkieläinten ei-kaupallisiin kuljetuksiin jäsenvaltiossa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tai kolmannelta alueelta;
 • hätätilanteessa toteutettavat kiireelliset toimenpiteet.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Maa- tai vesieläinten terveyttä, maa- ja vesieläinten ja sukusolujen ja alkioiden EU:n sisäistä kauppaa sekä elävien eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevan politiikan laatimiseen, suunnitteluun ja valvontaan keskus- tai aluetasolla osallistuvat asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet
 • Kenttätarkastajat ja rajatarkastusasemien henkilöstö, joka osallistuu tällaisiin valvontatoimiin.

Osallistujien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotta he voivat noudattaa ja osallistua täysimääräisesti:

 • Virallinen henkilöstö, jolla on riittävä työkokemus eläinterveyssäännöstöstä annetun asetuksen (EU) 2016/429 ja sen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten kanssa.
 • Voidakseen tarjota koulutusta muille kollegoille ja jakaa kokemuksia koulutukseen osallistumisestaan.
 • Kyky ymmärtää ja puhua englantia osallistuakseen aktiivisesti koulutustilaisuuteen.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riika Latvia
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Romania
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venetsia Italia
TSF-P2 22/01/2024 26/01/2024 Venetsia Italia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Romania
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riika Latvia
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukarest Romania
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riika Latvia
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venetsia Italia
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venetsia Italia

Eläinten terveyttä koskeva lainsäädäntö