BTSF:n koulutusohjelman/eläinterveyssäännöstöä käsittelevän kurssin yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • luetteloitujen tautien ja luetteloitujen eläinten priorisointi ja luokittelu;
 • eläinten terveyteen liittyvät vastuut;
 • tautien varhainen havaitseminen, niistä ilmoittaminen ja niistä raportointi, seuranta, hävittämisohjelmat ja taudista vapaa asema;
 • tautitietoisuus, tautivalmius ja tautien torjunta;
 • pitopaikkojen ja kuljettajien rekisteröinti ja hyväksyminen, eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden siirrot ja jäljitettävyys unionissa;
 • eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin ja tällaisten lähetysten vienti unionista;
 • lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot jäsenvaltiossa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tai kolmannelta alueelta;
 • hätätoimenpiteet, jotka on toteutettava tautihätätilanteessa.

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden noudattaminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka osallistuvat maa- tai vesieläinten terveyttä, maa- tai vesieläinten ja sukusolujen ja alkioiden EU:n sisäistä kauppaa sekä elävien eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja valvontaan keskus- tai alueellisella tasolla
 • Tällaisiin valvontatoimiin osallistuvat kenttätarkastajat ja rajatarkastusasemien henkilöstö.

Osallistujien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotta he voivat seurata ja osallistua täysimääräisesti:

 • Virallinen henkilöstö, jolla on riittävä ammattikokemus ja joka tuntee eläinterveyssäännöstöä koskevan asetuksen (EU) 2016/429 ja sen delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset.
 • Pystyy tarjoamaan koulutusta muille kollegoille ja jakamaan heidän koulutukseen osallistumisensa jälkeen saamiaan kokemuksia.
 • Osaa ymmärtää ja puhua englantia osallistuakseen aktiivisesti koulutukseen.
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riika Latvia
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Romania
TSF3_P2:n 04/12/2023 08/12/2023 Venetsia Italia
TSF4_P2:n 22/01/2024 26/01/2024 Venetsia Italia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Romania
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riika Latvia
TSF7_P2:n 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Romania
TSF8_P2:n 30/09/2024 04/10/2024 Riika Latvia
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venetsia Italia
TSF10_P2:n 09/12/2024 13/12/2024 Venetsia Italia

Eläinten terveyttä koskeva lainsäädäntö