Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ (BTSF Training Programme/Course on Animal Health Law) üldeesmärgid on järgmised:

 • loetellu kantud taudide ja loetellu kantud loomade prioriseerimine ja kategoriseerimine;
 • loomatervisega seotud kohustused;
 • taudide varajane avastamine, neist teatamine ja teatamine, seire, likvideerimisprogrammid ja taudivaba staatus;
 • tauditeadlikkus, taudiks valmisolek ja tauditõrje;
 • ettevõtete ja vedajate registreerimine ja heakskiitmine, loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liikumine ja jälgitavus liidus;
 • loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste sissetoomine liitu ning selliste saadetiste eksport liidust;
 • lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ühest liikmesriigist teise või kolmandast riigist või territooriumilt;
 • erakorralised meetmed, mida tuleb võtta taudiga seotud hädaolukorras.

See koolitusprogramm on välja töötatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Asjaomaste pädevate asutuste ametnikud, kes osalevad poliitika kujundamises, kavandamises ja kontrollis kesksel või piirkondlikul tasandil maismaa- või veeloomade tervise, maismaa- või veeloomade ja loomse paljundusmaterjali ELi-sisese kaubanduse ning elusloomade, loomsete saaduste ja loomse paljundusmaterjali impordi valdkonnas
 • Sellises kontrollitegevuses osalevad kohapealsed inspektorid ja piiripunktide töötajad.

Osalejad peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele, et nad saaksid jälgida ja täielikult osaleda:

 • Piisava töökogemusega ametnikud, kes tunnevad loomatervise määrust (EL) 2016/429 ning selle delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.
 • Võimaldab pakkuda koolitust teistele kolleegidele ja jagada kogemusi pärast koolitusel osalemist.
 • Oskab mõista ja rääkida inglise keelt, et osaleda aktiivselt koolitusel.
Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riia Läti
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumeenia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Veneetsia Itaalia
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Veneetsia Itaalia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumeenia
TSF6_P2 või 08/04/2024 12/04/2024 Riia Läti
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Rumeenia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riia Läti
TSF9_P2 või 04/11/2024 08/11/2024 Veneetsia Itaalia
TSF10_P2 või 09/12/2024 13/12/2024 Veneetsia Itaalia

Loomatervise määrus