De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset om dyresundhedslovgivning er:

 • prioritering og kategorisering af listeopførte sygdomme og listeopførte dyr
 • ansvaret for dyresundhed
 • tidlig påvisning, anmeldelse og rapportering af sygdomme, overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri
 • sygdomsbevidsthed, -beredskab og -bekæmpelse
 • registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, flytning og sporbarhed af dyr, reproduktionsmateriale og animalske produkter inden for Unionen
 • indførsel af dyr, reproduktionsmateriale og animalske produkter til Unionen og eksport af sådanne forsyninger fra Unionen
 • ikkekommerciel flytning af selskabsdyr i en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland eller territorium
 • de hasteforanstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en sygdomskrise.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgningerne.

 • Embedsmænd fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrol på centralt eller regionalt plan vedrørende land- eller vanddyrs sundhed, handel inden for EU med landdyr eller akvatiske dyr og avlsmateriale og import af levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale
 • Inspektører på stedet og personale på grænsekontrolsteder, der er involveret i sådanne kontrolaktiviteter.

Deltagerne skal opfylde nedenstående minimumskrav for at sikre, at de kan følge og deltage fuldt ud:

 • Officielt personale med tilstrækkelig erhvervserfaring, som er bekendt med forordning (EU) 2016/429 om dyresundhed og dens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.
 • Være i stand til at tilbyde uddannelse til andre kolleger og dele erfaringerne efter deres deltagelse i uddannelsen.
 • Være i stand til at forstå og tale engelsk for at deltage aktivt i kurset.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumænien
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venedig Italien
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venedig Italien
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumænien
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letland
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukarest Rumænien
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venedig Italien
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venedig Italien

Dyresundhedslovgivning