De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset om dyresundhedslovgivning er:

 • prioritering og kategorisering af listeopførte sygdomme og listeopførte dyr
 • ansvaret for dyresundhed
 • tidlig påvisning, anmeldelse og rapportering af sygdomme, overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri
 • sygdomsbevidsthed, -beredskab og -bekæmpelse
 • registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, flytning og sporbarhed af dyr, avlsmateriale og animalske produkter inden for Unionen
 • indførsel af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen og eksport af sådanne sendinger fra Unionen
 • ikkekommerciel flytning af selskabsdyr i en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland eller territorium
 • de hasteforanstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en krisesituation på sygdomsområdet.

Dette uddannelsesprogram er designet til de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

 • Embedsmænd fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrol på centralt eller regionalt plan vedrørende landdyrs eller akvatiske dyrs sundhed, handel inden for EU med landdyr eller akvatiske dyr og avlsmateriale og import af levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale
 • Feltinspektører og grænsekontrolsteders personale, der er involveret i sådanne kontrolaktiviteter.

Deltagerne skal opfylde nedenstående minimumskrav for at sikre, at de kan følge og deltage fuldt ud:

 • Officielt personale med tilstrækkelig erhvervserfaring, som er bekendt med forordning (EU) 2016/429 om dyresundhed og dens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.
 • Er i stand til at tilbyde uddannelse til andre kolleger og dele erfaringer efter deres deltagelse i uddannelsen.
 • Kan forstå og tale engelsk for at kunne deltage aktivt i undervisningen.
Møde Startdato Slutdato City Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumænien
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venedig Italien
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venedig Italien
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumænien
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Rumænien
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venedig Italien
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venedig Italien

Dyresundhedslovgivning