Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course on Animal Health Law jsou:

 • stanovení priorit a kategorizace nákaz uvedených na seznamu a zvířat uvedených na seznamu
 • odpovědnost za zdraví zvířat;
 • včasné zjištění, hlášení a hlášení nákaz, dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy;
 • povědomí o nákazách, připravenost a kontrola;
 • registraci a schvalování zařízení a přepravců, přemísťování a vysledovatelnost zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v rámci Unie;
 • vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a vývoz těchto balení z Unie;
 • neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu v členském státě z jiného členského státu nebo ze třetí země nebo území;
 • mimořádná opatření, která mají být přijata v případě mimořádné situace v souvislosti s nákazou.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Úředníci z příslušných orgánů zapojených do tvorby politik, plánování a kontroly na ústřední nebo regionální úrovni v oblasti zdraví suchozemských nebo vodních živočichů, obchodu se suchozemskými nebo vodními živočichy a zárodečnými produkty uvnitř EU a dovozu živých zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů
 • Terénní inspektoři a pracovníci stanovišť hraniční kontroly, kteří se na těchto kontrolních činnostech podílejí.

Účastníci musí splňovat níže uvedené minimální požadavky, aby se mohli řídit a plně se jich účastnit:

 • Úřední pracovníci s odpovídající odbornou praxí, kteří jsou obeznámeni s nařízením (EU) 2016/429 o právním rámci pro zdraví zvířat a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.
 • Být schopen poskytovat školení ostatním kolegům a sdílet zkušenosti po jejich účasti na školení.
 • Schopnost porozumět angličtině a hovořit o něm, aby se mohli aktivně účastnit školení.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lotyšsko
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukurešť Rumunsko
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Benátky Itálie
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Benátky Itálie
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukurešť Rumunsko
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lotyšsko
TSF7_P2 27/05/2024 31/05/2024 Bukurešť Rumunsko
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lotyšsko
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Benátky Itálie
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Benátky Itálie

Právní rámec pro zdraví zvířat