Programul de formare BTSF privind igiena alimentară și controlul cărnii, inclusiv al produselor derivate

Uniunea Europeană (UE) a elaborat o gamă largă de măsuri menite să asigure un standard ridicat de igienă în timpul producției alimentare și un control adecvat al produselor alimentare. Unele dintre aceste norme se aplică tuturor operatorilor din sectorul alimentar, acoperă întregul lanț alimentar și tratează toate tipurile de alimente. Altele sunt direcționate către autoritățile competente responsabile cu controlul lanțului alimentar.

Comisia, în colaborare cu statele membre, a emis mai multe documente de orientare pentru a elabora și a oferi exemple practice ale unora dintre cerințele complexe menționate în Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și nr. 853/2004, inclusiv cel privind punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP. Regulamentul 2017/625 are un domeniu general de aplicare care acoperă controalele oficiale asupra întregului lanț alimentar. Scopul său este de a asigura o abordare armonizată și creează un nivel ridicat de expertiză în ceea ce privește activitățile de control oficial pentru verificarea conformității cu normele SPS.

Obiectivele globale sunt următoarele:

 • Cunoașterea noului cadru și a noilor cerințe legislative în efectuarea controlului oficial de origine animală, în special în ceea ce privește igiena alimentară și controalele cărnii;
 • Să interpreteze punctul de vedere al Comisiei Europene cu privire la modul optim de punere în aplicare a noii legislații;
 • Să armonizeze aplicarea legislației și să indice punctele slabe ale controalelor oficiale din trecut;
 • Să intervină și să participe la discuțiile dintre participanți și tutori pentru a promova un schimb de cunoștințe pe baza experienței anterioare.

Subiectele abordate în cadrul cursurilor vor include:

 • Cerințe legislative privind înregistrarea și/sau autorizarea (condiționată) a unităților și, în special, a unităților cu capacitate redusă;
 • Cerințe de igienă generale și specifice cărnii și proceduri bazate pe HACCP, trasabilitate, aspecte legate de bunăstare și un accent special pe subiecte/particularități privind etapele de sacrificare și de după aceasta (carne tocată, preparate din carne și produse din carne) etc.;
 • Controale oficiale privind producția primară, inspecții în abatoare, unități de prelucrare a vânatului și alte unități de prelucrare a cărnii, particularități în ceea ce privește carnea proaspătă, vânatul de crescătorie, vânatul sălbatic, sacrificarea de urgență, inspecția bazată pe riscuri, utilizarea dispozițiilor de flexibilitate etc.;
 • Controale oficiale privind criteriile microbiologice, metodele de eșantionare, cerințele pentru examinarea prezenței de Trichinella și alte proceduri de inspecție specializate etc.;
 • Vizite la fața locului urmate de sesiuni de informare în cadrul unităților implicate în producția sau prelucrarea cărnii și/sau a produselor din carne.

Formarea se adresează:

 • (a) funcționari ai autorităților competente implicați în planificarea activităților de control privind igiena cărnii (de preferință la nivel central și/sau regional);
 • (b) inspectori de teren implicați în activități de control privind igiena cărnii, inclusiv inspecția cărnii

Selecția participanților va fi efectuată de punctele naționale de contact.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Spania
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Spania
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irlanda
4 13/02/2023 17/02/2023 Roma Italia
5 13/03/2023 17/03/2023 Viena Austria
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Germania
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Spania
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irlanda
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Germană
10 09/10/2023 13/10/2023 Roma Italia
Igiena alimentară și controlul cărnii, inclusiv al produselor derivate