Het BTSF-opleidingsprogramma inzake levensmiddelenhygiëne en controles van vlees, met inbegrip van afgeleide producten

De Europese Unie (EU) heeft een breed scala aan maatregelen ontwikkeld om een hoog niveau van hygiëne bij de voedselproductie en een goede controle van levensmiddelen te waarborgen. Sommige van deze regels zijn van toepassing op alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven, bestrijken de hele voedselketen en hebben betrekking op alle soorten levensmiddelen. Andere worden doorverwezen naar de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de voedselketen.

De Commissie heeft in samenwerking met de lidstaten verscheidene richtsnoeren uitgebracht om praktische voorbeelden uit te werken en te geven van een aantal van de complexe voorschriften die worden genoemd in de Verordeningen (EG) nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004, waaronder die betreffende de toepassing van procedures op basis van de HACCP-beginselen. Verordening 2017/625 heeft een algemeen toepassingsgebied dat officiële controles in de hele voedselketen omvat. Het heeft tot doel een geharmoniseerde aanpak te waarborgen en een hoog niveau van deskundigheid te creëren met betrekking tot officiële controleactiviteiten voor de verificatie van de naleving van de SPS-regels.

De algemene doelstellingen zijn:

 • Kennis te nemen van het nieuwe kader en de nieuwe wettelijke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van dierlijke oorsprong, met name op het gebied van levensmiddelenhygiëne en controles van vlees;
 • Interpretatie van het standpunt van de Europese Commissie over de beste manier om de nieuwe wetgeving ten uitvoer te leggen;
 • De handhaving van de wetgeving harmoniseren en zwakke punten van officiële controles in het verleden aangeven;
 • Te interveniëren en deel te nemen aan de discussies tussen deelnemers en mentoren om de uitwisseling van kennis op basis van eerdere ervaringen te bevorderen.

In de cursussen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wettelijke voorschriften betreffende de registratie en/of (voorwaardelijke) erkenning van inrichtingen en met name inrichtingen met geringe capaciteit;
 • Algemene en vleesspecifieke hygiënevoorschriften en op HACCP gebaseerde procedures, traceerbaarheid, welzijnskwesties en bijzondere aandacht voor onderwerpen/bijzonderheden met betrekking tot stappen bij en na het slachten (gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten) enz.;
 • Officiële controles met betrekking tot de primaire productie, inspecties in slachthuizen, wildbewerkings- en andere vleesinrichtingen, bijzonderheden met betrekking tot vers vlees, gekweekt wild, vrij wild, noodslachting, risicogebaseerde inspectie, gebruik van flexibiliteitsbepalingen enz.;
 • Officiële controles met betrekking tot microbiologische criteria, bemonsteringsmethoden, voorschriften voor Trichinellaonderzoek en andere gespecialiseerde inspectieprocedures, enz.;
 • Bezoeken ter plaatse gevolgd door debriefingssessies in inrichtingen die betrokken zijn bij de productie of verwerking van vlees en/of vleesproducten.

De opleiding is gericht op:

 • functionarissen van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning van controleactiviteiten op het gebied van vleeshygiëne (bij voorkeur op centraal en/of regionaal niveau);
 • b) veldinspecteurs die betrokken zijn bij controleactiviteiten op het gebied van vleeshygiëne, met inbegrip van vleeskeuring

De selectie van de deelnemers wordt uitgevoerd door de nationale contactpunten.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Spanje
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Spanje
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Ierland
4 13/02/2023 17/02/2023 Rome Italië
5 13/03/2023 17/03/2023 Wenen Oostenrijk
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Duitsland
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Spanje
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Ierland
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Duitse
10 09/10/2023 13/10/2023 Rome Italië
Levensmiddelenhygiëne en controles van vlees, met inbegrip van afgeleide producten