Elintarvikehygieniaa ja lihan, myös siitä johdettujen tuotteiden, valvontaa koskeva BTSF:n koulutusohjelma

Euroopan unioni (EU) on kehittänyt monenlaisia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan korkea hygieniataso elintarviketuotannossa ja elintarvikkeiden asianmukainen valvonta. Joitakin näistä säännöistä sovelletaan kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, ne kattavat koko elintarvikeketjun ja koskevat kaikentyyppisiä elintarvikkeita. Toiset ohjataan elintarvikeketjun valvonnasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Komissio julkaisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa useita ohjeasiakirjoja laatiakseen ja antaakseen käytännön esimerkkejä joistakin asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 mainituista monimutkaisista vaatimuksista, mukaan lukien HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen täytäntöönpanoa koskeva vaatimus. Asetuksen 2017/625 yleinen soveltamisala kattaa koko elintarvikeketjun virallisen valvonnan. Sen tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa ja luoda korkeatasoista asiantuntemusta terveys- ja kasvinsuojelusääntöjen noudattamisen todentamiseen liittyvistä virallisista valvontatoimista.

Yleisinä tavoitteina on

 • tuntea eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan uudet puitteet ja lainsäädännölliset vaatimukset erityisesti elintarvikehygienian ja lihan valvonnan osalta;
 • tulkita EU:n komission näkemystä siitä, miten uusi lainsäädäntö voidaan parhaiten panna täytäntöön;
 • Lainsäädännön täytäntöönpanon yhdenmukaistaminen ja virallisen valvonnan aiempien heikkojen kohtien osoittaminen.
 • Osallistua osallistujien ja ohjaajien välisiin keskusteluihin edistääkseen aiempaan kokemukseen perustuvaa tiedonvaihtoa.

Kursseilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Laitosten ja erityisesti pientuotantolaitosten rekisteröintiä ja/tai (ehdollista) hyväksyntää koskevat lainsäädännölliset vaatimukset
 • Yleiset ja lihakohtaiset hygieniavaatimukset ja HACCP-pohjaiset menettelyt, jäljitettävyys, hyvinvointikysymykset ja erityishuomion kiinnittäminen teurastusvaiheisiin ja teurastuksen jälkeisiin vaiheisiin (jauheliha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet) jne.
 • Alkutuotantoa koskeva virallinen valvonta, teurastamoissa, riistankäsittelylaitoksissa ja muissa liha-alan laitoksissa tehtävät tarkastukset, tuoretta lihaa, tarhattua riistaa, luonnonvaraista riistaa, hätäteurastusta koskevat erityispiirteet, riskiperusteinen tarkastus, joustosäännösten käyttö jne.
 • mikrobiologisia vaatimuksia, näytteenottomenetelmiä, trikiinitutkimusta koskevia vaatimuksia ja muita erityisiä tarkastusmenettelyjä koskeva virallinen valvonta;
 • Paikalla tehtävät tarkastuskäynnit ja niitä seuraavat tiedotustilaisuudet lihan ja/tai lihavalmisteiden tuotantoon tai jalostukseen osallistuvissa laitoksissa.

Koulutus on suunnattu sekä:

 • a) toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka osallistuvat lihahygienian valvontatoimien suunnitteluun (mieluiten keskus- ja/tai aluetasolla);
 • b) kenttätarkastajat, jotka osallistuvat lihahygienian valvontaan, lihantarkastus mukaan luettuna

Osallistujien valinnasta vastaavat kansalliset yhteyspisteet.

Kalenteri ja sijainnit Vaihe I


Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencian Espanja
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencian Espanja
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irlanti
4 13/02/2023 17/02/2023 Rooma Italia
5 13/03/2023 17/03/2023 Wien Itävalta
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Saksa
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencian Espanja
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irlanti
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster saksa
10 09/10/2023 13/10/2023 Rooma Italia

Kalenteri ja sijainnit Vaihe II

IstuntoAlkamispäiväPäättymispäiväKaupunkiMaa
121/10/202425/10/2024Wien Itävalta
204/11/202408/11/2024Valencian Espanja
313/01/202517/01/2025TorinonItalia
417/02/202521/02/2025WienItävalta
517/03/202521/03/2025Muenster Saksa 
619/05/202523/05/2025ValencianEspanja
723/06/202527/06/2025TorinonItalia
815/09/202519/09/2025ValencianEspanja
920/10/202524/10/2025MuensterSaksa
1003/11/202507/11/2025WienItävalta
Elintarvikehygienia ja lihan, myös johdettujen tuotteiden, valvonta