BTSFi koolitusprogramm toiduhügieeni ja liha, sealhulgas nendest saadud toodete kontrolli kohta

Euroopa Liit (EL) on välja töötanud mitmesuguseid meetmeid, mille eesmärk on tagada toiduainete tootmisel kõrge hügieenitase ja toiduainete nõuetekohane kontroll. Mõned neist eeskirjadest kehtivad kõigi toidukäitlejate suhtes, hõlmavad kogu toiduahelat ja käsitlevad igat liiki toitu. Teised on suunatud toiduahela kontrollimise eest vastutavatele pädevatele asutustele.

Komisjon andis koostöös liikmesriikidega välja mitu suunisdokumenti, et töötada välja ja tuua praktilisi näiteid määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 nimetatud keerukate nõuete kohta, sealhulgas HACCP põhimõtetel põhinevate menetluste rakendamise kohta. Määrusel 2017/625 on üldine kohaldamisala, mis hõlmab ametlikke kontrolle kogu toiduahelas. Selle eesmärk on tagada ühtlustatud lähenemisviis ja luua kõrgetasemelised eksperditeadmised seoses ametliku kontrolliga sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade järgimise kontrollimiseks.

Üldised eesmärgid on järgmised:

 • Tundma loomse päritolu ametliku kontrolli, eelkõige toiduhügieeni ja liha kontrollimise uut raamistikku ja õiguslikke nõudeid;
 • Tõlgendada Euroopa Komisjoni seisukohta selle kohta, kuidas uusi õigusakte kõige paremini rakendada;
 • Ühtlustada õigusaktide jõustamist ja osutada varasematele ametlike kontrollide nõrkadele kohtadele;
 • Sekkuda ja osaleda aruteludes osalejate ja juhendajate vahel, et edendada varasematel kogemustel põhinevat teadmiste vahetamist.

Kursustel käsitletavad teemad hõlmavad järgmist:

 • Õigusaktidest tulenevad nõuded ettevõtete ja eelkõige väikese võimsusega ettevõtete registreerimise ja/või (tingimusliku) heakskiitmise kohta;
 • Üldised ja lihaspetsiifilised hügieeninõuded ning HACCP-põhised menetlused, jälgitavus, heaoluküsimused ning eritähelepanu teemadele/spetsiifilistele omadustele, mis on seotud etappidega tapmisel ja pärast seda (hakkliha, lihavalmistised ja -tooted) jne;
 • Esmatootmise, tapamajades tehtavate kontrollide, ulukite käitlemise ja muude lihaettevõtete ametlikud kontrollid, värske liha, tehistingimustes peetavate ulukite, looduslike ulukite, hädatapmise, riskipõhise kontrolli, paindlikkussätete kasutamine jne;
 • Mikrobioloogiliste kriteeriumide, proovivõtumeetodite, keeritsussiuuringute nõuete ja muude erikontrollimenetlustega seotud ametlikud kontrollid jne;
 • Kohapealsed kontrollkäigud, millele järgnevad teabetunnid liha ja/või lihatoodete tootmise või töötlemisega tegelevates ettevõtetes.

Koolitus on suunatud nii järgmisele:

 • a) pädevate asutuste ametnikud, kes on seotud lihahügieeni kontrolli kavandamisega (eelistatavalt kesk- ja/või piirkondlikul tasandil);
 • b) kohapealsed inspektorid, kes on seotud lihahügieeni kontrollimisega, sealhulgas liha kontrollimisega

Osalejad valivad riiklikud kontaktpunktid.

Kalender ja asukohad I etapp


Seanss Alguskuupäev Lõppkuupäev City Riik
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Hispaania
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Hispaania
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Iirimaa
4 13/02/2023 17/02/2023 Rooma Itaalia
5 13/03/2023 17/03/2023 Viin Austria
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Saksamaa
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Hispaania
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Iirimaa
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Saksa
10 09/10/2023 13/10/2023 Rooma Itaalia

Kalender ja asukohad II etapp

SeanssAlguskuupäevLõppkuupäevCityRiik
121/10/202425/10/2024Viin Austria
204/11/202408/11/2024Valencia Hispaania
313/01/202517/01/2025TorinoItaalia
417/02/202521/02/2025ViinAustria
517/03/202521/03/2025Muenster Saksamaa 
619/05/202523/05/2025ValenciaHispaania
723/06/202527/06/2025TorinoItaalia
815/09/202519/09/2025ValenciaHispaania
920/10/202524/10/2025MuensterSaksamaa
1003/11/202507/11/2025ViinAustria




Toiduhügieen ja liha, sealhulgas nendest saadud toodete kontroll