BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende fødevarehygiejne og kontrol af kød, herunder afledte produkter

Den Europæiske Union (EU) har udviklet en lang række foranstaltninger, der har til formål at sikre en høj hygiejnestandard i forbindelse med fødevareproduktion og korrekt kontrol med fødevarer. Nogle af disse regler gælder for alle fødevarevirksomhedsledere, dækker hele fødevarekæden og omhandler alle typer fødevarer. Andre er rettet mod de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at kontrollere fødevarekæden.

Kommissionen udsendte i samarbejde med medlemsstaterne en række vejledninger med henblik på at udarbejde og give praktiske eksempler på nogle af de komplekse krav, der er nævnt i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, herunder kravet om gennemførelse af procedurer baseret på HACCP-principperne. Forordning (EF) nr. 2017/625 har et generelt anvendelsesområde, der omfatter offentlig kontrol i hele fødevarekæden. Det har til formål at sikre en harmoniseret tilgang og skaber et højt ekspertiseniveau med hensyn til offentlige kontrolaktiviteter til verifikation af overholdelsen af SPS-reglerne.

De overordnede mål er:

 • At kende de nye rammer og lovkrav i forbindelse med gennemførelsen af offentlig kontrol af animalsk oprindelse, navnlig med hensyn til fødevarehygiejne og kødkontrol
 • At fortolke Kommissionens syn på, hvordan den nye lovgivning bedst kan gennemføres
 • At harmonisere håndhævelsen af lovgivningen og påpege tidligere svage punkter i den offentlige kontrol
 • At gribe ind og deltage i drøftelserne mellem deltagere og vejledere for at fremme udveksling af viden på grundlag af tidligere erfaringer.

De emner, der behandles på kurserne, vil omfatte:

 • Lovgivningsmæssige krav vedrørende registrering og/eller (betinget) autorisation af virksomheder, navnlig virksomheder med lav kapacitet
 • Generelle og kødspecifikke hygiejnekrav og HACCP-baserede procedurer, sporbarhed, velfærdsspørgsmål og særlig fokus på emner/særlige forhold vedrørende trin i og efter slagtning (hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter) osv.
 • Offentlig kontrol vedrørende primærproduktion, inspektioner på slagterier, vildthåndteringsvirksomheder og andre kødvirksomheder, særlige forhold med hensyn til fersk kød, opdrættet vildt, vildtlevende vildt, nødslagtning, risikobaseret kontrol, anvendelse af fleksibilitetsbestemmelser osv.
 • Offentlig kontrol vedrørende mikrobiologiske kriterier, prøveudtagningsmetoder, krav til trikinundersøgelse og andre specialiserede inspektionsprocedurer osv.
 • Besøg på stedet efterfulgt af debriefingmøder i virksomheder, der beskæftiger sig med produktion eller forarbejdning af kød og/eller kødprodukter.

Uddannelsen er rettet mod både:

 • embedsmænd fra kompetente myndigheder, der er involveret i planlægningen af kontrolaktiviteter vedrørende kødhygiejne (helst på centralt og/eller regionalt plan)
 • kontrollører på stedet, der er involveret i kontrolaktiviteter vedrørende kødhygiejne, herunder kødinspektion

Udvælgelsen af deltagere foretages af de nationale kontaktpunkter.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Spanien
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Spanien
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irland
4 13/02/2023 17/02/2023 Rom Italien
5 13/03/2023 17/03/2023 Wien Østrig
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Tyskland
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Spanien
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irland
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Tysk
10 09/10/2023 13/10/2023 Rom Italien
Fødevarehygiejne og kontrol af kød, herunder afledte produkter