Vzdělávací program BTSF pro hygienu potravin a kontroly masa, včetně získaných výrobků

Evropská unie (EU) vypracovala širokou škálu opatření zaměřených na zajištění vysoké úrovně hygieny při výrobě potravin a řádné kontroly potravin. Některá z těchto pravidel se vztahují na všechny provozovatele potravinářských podniků, pokrývají celý potravinový řetězec a zabývají se všemi druhy potravin. Jiné jsou určeny příslušným orgánům odpovědným za kontrolu potravinového řetězce.

Komise ve spolupráci s členskými státy vydala několik pokynů s cílem vypracovat a uvést praktické příklady některých složitých požadavků uvedených v nařízeních (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004, včetně požadavků týkajících se provádění postupů založených na zásadách HACCP. Nařízení 2017/625 má obecnou působnost týkající se úředních kontrol v celém potravinovém řetězci. Jeho cílem je zajistit harmonizovaný přístup a vytvořit vysokou úroveň odborných znalostí, pokud jde o úřední kontrolní činnosti za účelem ověření souladu s pravidly sanitárních a fytosanitárních opatření.

Celkovými cíli jsou:

 • Znát nový rámec a legislativní požadavky při provádění úředních kontrol živočišného původu, zejména pokud jde o hygienu potravin a kontroly masa;
 • Interpretovat názor Evropské komise na to, jak nejlépe provádět nové právní předpisy;
 • Harmonizovat prosazování právních předpisů a poukázat na slabá místa úředních kontrol v minulosti;
 • Intervenovat a účastnit se diskusí mezi účastníky a lektory s cílem podpořit výměnu znalostí na základě předchozích zkušeností.

Témata, jimiž se kurzy zabývají, budou zahrnovat:

 • Legislativní požadavky týkající se registrace a/nebo (podmíněného) schvalování provozoven, a zejména zařízení s nízkou kapacitou;
 • Obecné a specifické hygienické požadavky na maso a postupy založené na HACCP, sledovatelnost, otázky dobrých životních podmínek zvířat a zvláštní zaměření na témata/zvláštnosti týkající se kroků při porážce i mimo ni (mleté maso, masné polotovary a masné výrobky) atd.;
 • Úřední kontroly prvovýroby, inspekce na jatkách, manipulování se zvěří a jiná masná zařízení, zvláštnosti čerstvého masa, farmové zvěře, volně žijící zvěře, nouzová porážka, kontrola na základě rizik, využívání ustanovení o flexibilitě atd.;
 • Úřední kontroly týkající se mikrobiologických kritérií, metod odběru vzorků, požadavků na vyšetření trichinel a dalších specializovaných inspekčních postupů atd.;
 • Návštěvy na místě následované informačními schůzkami v zařízeních zapojených do výroby nebo zpracování masa a/nebo masných výrobků.

Školení je určeno jak:

 • a) úředníci příslušných orgánů, kteří se podílejí na plánování kontrolních činností v oblasti hygieny masa (nejlépe na centrální a/nebo regionální úrovni);
 • B) terénní inspektoři podílející se na kontrolních činnostech v oblasti hygieny masa, včetně inspekce masa

Výběr účastníků budou provádět národní kontaktní místa.

Kalendář a umístění fáze I


Relace Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 23/05/2022 27/05/2022 Valencia Španělsko
2 17/10/2022 21/10/2022 Valencia Španělsko
3 12/12/2022
16/12/2022 Dublin Irsko
4 13/02/2023 17/02/2023 Řím Itálie
5 13/03/2023 17/03/2023 Vídeň Rakousko
6 24/04/2023 28/04/2023 Muenster Německo
7 08/05/2023 12/05/2023 Valencia Španělsko
8 05/06/2023 09/06/2023 Dublin Irsko
9 11/09/2023 15/09/2023 Muenster Němčina
10 09/10/2023 13/10/2023 Řím Itálie

Kalendář a umístění fáze II

RelaceDatum zahájeníDatum ukončeníMěstoZemě
121/10/202425/10/2024Vídeň Rakousko
204/11/202408/11/2024Valencia Španělsko
313/01/202517/01/2025TurínItálie
417/02/202521/02/2025VídeňRakousko
517/03/202521/03/2025Muenster Německo 
619/05/202523/05/2025ValenciaŠpanělsko
723/06/202527/06/2025TurínItálie
815/09/202519/09/2025ValenciaŠpanělsko
920/10/202524/10/2025MuensterNěmecko
1003/11/202507/11/2025VídeňRakousko
Hygiena potravin a kontroly masa, včetně získaných produktů