Leta 2013 se je začel tečaj usposabljanja BTSF o goljufijah s hrano/e-trgovanju – Preiskovalne tehnike – Napredna raven e-trgovanja, saj se število primerov goljufij s hrano povečuje, mediji pa so v času slavnega škandala s konjskim mesom veliko razširjali. Primeri goljufije s hrano lahko vplivajo na celotno prehransko verigo in včasih vključujejo zelo napredne tehnike, da ne bi bili odkriti. Internet ponuja več možnosti in možnosti; vsi, ki se borijo proti goljufijam s hrano, ki se prodajajo na spletu, bi morali poznati in uporabljati popolno upravljanje teh orodij.

Za reševanje trenutnega izziva niso potrebna samo orodja informacijske tehnologije, ampak tudi boljša uporaba informacij in metod ter bolj usklajeno povezovanje teh informacij, in sicer je te potrebe treba obravnavati na podlagi spretnosti in strokovnega znanja enot za goljufije s hrano ter s sodelovanjem med upravami, organi za varnost hrane, policijskimi in pravosodnimi organi.

Ta tečaj se osredotoča na e-trgovanje s hrano.

Program usposabljanja BTSF o novih tehnikah raziskovanja živil: Napredna raven e-trgovanja je namenjena izboljšanju znanja in spretnosti nadzornega osebja o posebnih preiskovalnih tehnikah, ki se uporabljajo za odkrivanje goljufij s hrano (FF) ali izvajanje nalog uradnega nadzora e-trgovanja z živili in proizvodi, povezanimi z živili, razširjanje najboljših praks in omogočanje izmenjave praktičnih izkušenj.

  • Zagotoviti orodja in tehnike za prepoznavanje spletnih živilskih podjetij, ki delujejo in odkrivajo tiste, ki ne upoštevajo pravnih zahtev; olajšati praktično usposabljanje o preiskavah v zvezi s spletnim trgovanjem; ter širjenje znanja o metodah za raziskovanje na različnih spletnih platformah ter učenje praktičnih in pravnih zahtev za izvajanje uradnega nadzora nad spletnimi živilskimi podjetji; ter zagotoviti, da udeleženci dobro razumejo komunikacijske kanale, sodelovanje z različnimi upravami in zainteresiranimi stranmi na trgu.

Teme EC1 Pravni okvir za nadzor interneta, ročno usposabljanje na področju informacijske tehnologije, zakonodaja EU, pravni vidiki in nakup nadzora, vzpostavitev informacijskega sistema za internetne preiskave, mednarodno sodelovanje in čezmejno sodelovanje ter prihodnost spletnih preiskav. Predavanja in praktične vaje s prenosnimi računalniki.

To so isti cilji kot pri tečaju „standardna raven e-trgovanja“, vendar bo raven, ki jo je treba doseči, višja, dokler bodo zahtevane praktične vaje. Za udeležbo je treba obvezno predložiti dokaze o izkušnjah s preiskovanjem internetnih goljufij s hrano.

Zakonodaja EU in kršitve zakonodaje, preiskovalna orodja na visoki ravni, vzpostavljanje stikov, čezmejno sodelovanje, prihodnost spletnih preiskav. Pričakuje se praktični pristop in dejavni prispevki udeležencev.

Osebje organov pregona, ki trenutno dela v enoti za spletno iskanje ali nadzor; enake zahteve kot za tečaj B1 in navesti vsaj tri leta delovnih izkušenj v pristojnih organih v zvezi s spletnimi preiskavami goljufij s hrano. Za udeležbo bodo udeleženci morali zagotoviti informacije o eni študiji primera, v kateri so sodelovali. To zagotavlja predhodno znanje o osnovnih informacijskih preiskovalnih tehnikah, da se omogoči priprava usposabljanja, ki pozna osnovna orodja in izkušnje za izvajanje osnovnih preiskav.

Pri teh treh tečajih bi morali imeti udeleženci možnost delati in posredovati v angleščini ter sprejemati kompromise za razširjanje pridobljenih spoznanj. Med zasedanji bodo zagotovljene smernice o tem, kako razširjati znanje, udeleženci pa bodo prejeli nadaljnji vprašalnik.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtualni tečaj Se ne uporablja
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Španija
3 17/10/2022 20/10/2022 Budimpešta Madžarska
Goljufije s hrano/e-trgovanje – Preiskovalne tehnike – Napredno e-trgovanje