Leta 2013 se je začel tečaj usposabljanja BTSF o goljufijah s hrano/e-trgovanju – Preiskovalne tehnike – napredna raven e-trgovanja, saj se je število primerov goljufij s hrano povečevalo, mediji pa so ga v času škandala s konjskim mesom zelo razširili. Primeri goljufije s hrano lahko vplivajo na celotno prehransko verigo in včasih vključujejo zelo napredne tehnike, da ne bi bili odkriti. Internet ponuja več možnosti in možnosti; tisti, ki se borijo proti živilskim goljufijam, ki se prodajajo prek spleta, bi morali poznati in uporabljati popolno znanje o teh orodjih.

Za reševanje trenutnega izziva niso potrebna samo orodja informacijske tehnologije, ampak tudi boljša uporaba informacij in metod ter bolj usklajeno povezovanje teh informacij, in sicer je te potrebe treba obravnavati na podlagi spretnosti in strokovnega znanja enot za goljufije s hrano ter s sodelovanjem med upravami, organi za varnost hrane, policijskimi in pravosodnimi organi.

Ta tečaj se osredotoča na e-trgovanje s hrano.

Program usposabljanja BTSF o novih tehnikah preiskovanja živil: Cilj napredne ravni e-trgovanja je izboljšati znanje in spretnosti nadzornega osebja o posebnih preiskovalnih tehnikah, ki se uporabljajo za odkrivanje goljufij s hrano ali izvajanje nalog uradnega nadzora nad e-trgovanjem z živili in z njimi povezanimi proizvodi, razširjanje najboljših praks in omogočanje izmenjave praktičnih izkušenj.

  • Zagotoviti orodja in tehnike za prepoznavanje spletnih živilskih dejavnosti, ki delujejo, in odkrivanje tistih, ki ne izpolnjujejo pravnih zahtev; olajšati praktično usposabljanje o preiskavah spletnega trgovanja; širjenje znanja o metodah za preiskovanje na različnih spletnih platformah ter učenje praktičnih in pravnih zahtev za izvajanje uradnega nadzora nad spletno živilsko dejavnostjo; ter zagotoviti, da udeleženci dobro razumejo komunikacijske kanale, sodelovanje z različnimi upravami in zainteresiranimi stranmi na trgu.

Teme EC1 Pravni okvir za nadzor interneta, roka za usposabljanje na področju informacijske tehnologije, zakonodaja EU, pravni vidiki in nakup nadzora, vzpostavitev informacijskega sistema za internetne preiskave, mednarodno sodelovanje in čezmejno sodelovanje, prihodnost spletnih preiskav. Predavanja in praktične vaje s prenosnimi računalniki.

To so isti cilji kot pri tečaju „standardna raven elektronskega poslovanja“, vendar bo raven, ki jo je treba doseči, višja, dokler se zahtevajo praktične vaje. Za udeležbo je treba obvezno predložiti dokaze o izkušnjah s preiskovanjem internetnih goljufij s hrano.

Zakonodaja EU in kršitve zakonodaje, preiskovalna orodja na visoki ravni, vzpostavljanje stikov, čezmejno sodelovanje, prihodnost spletnih preiskav. Pričakuje se praktični pristop in aktivni prispevki udeležencev.

Osebje organov pregona, ki trenutno dela v enoti za iskanje ali nadzor interneta; enake zahteve kot za tečaj B1 in vsaj tri leta delovnih izkušenj v pristojnih organih v zvezi z internetnimi preiskavami goljufij s hrano. Za udeležbo bodo udeleženci morali zagotoviti informacije o eni študiji primera, v kateri so sodelovali. To zagotavlja predhodno znanje o osnovnih tehnikah preiskav informacijske tehnologije, da se omogoči usposabljanje o osnovnih orodjih in izkušnjah za izvajanje osnovnih preiskav.

Na vseh treh tečajih bi morali imeti udeleženci možnost dela in posredovanja v angleščini ter sklepanje kompromisov za razširjanje pridobljenih spoznanj. Med srečanji bodo zagotovljene smernice o tem, kako razširjati znanje, udeležencem pa bo sledil vprašalnik.

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtualni tečaj Se ne uporablja
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Španija
3 17/10/2022 20/10/2022 Budimpešta Madžarska
Goljufije s hrano/e-trgovanje – Preiskovalne tehnike – Napredno e-trgovanje