De BTSF-opleidingscursus „ Food fraud/e-commerce — Investigation techniques — E-commerce Advanced” is in 2013 gestart, aangezien het aantal gevallen van voedselfraude toenam en de media ten tijde van het beroemde paardenvleesschandaal een grote verspreiding hebben bereikt. Gevallen van levensmiddelenfraude kunnen de totale voedselketen beïnvloeden. Vaak worden er zeer geavanceerde technieken gebruikt om opsporing te voorkomen. Internet biedt meerdere keuzes en opties; het volledige beheer van deze instrumenten moet bekend zijn en worden gebruikt door degenen die op internet verkochte voedselfraudeproducten bestrijden.

Voor het aangaan van de huidige uitdaging zijn niet alleen nieuwe IT-tools vereist, maar moet er ook beter gebruik worden gemaakt van de beschikbare informatie en methoden. Die informatie moet daarnaast op een meer gecoördineerde manier worden geïntegreerd waarbij gebruik moet worden gemaakt van de vaardigheden en expertise-units die gespecialiseerd zijn in levensmiddelenfraude om op de bestaande behoeften in te kunnen spelen. Daarvoor is op lokaal en centraal niveau een intensieve samenwerking vereist tussen de autoriteiten voor voedselveiligheid, de politie en gerechtelijke instanties.

Deze cursus is gericht op e-handel in levensmiddelen.

Het BTSF-opleidingsprogramma voor nieuwe voedselonderzoekstechnieken : Het geavanceerde niveau van e-commerce is gericht op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van het controlepersoneel met betrekking tot specifieke onderzoekstechnieken die worden gebruikt om voedselfraude op te sporen of officiële controletaken uit te voeren met betrekking tot de elektronische handel van levensmiddelen en voedselgerelateerde producten, door beste praktijken te verspreiden en de uitwisseling van praktische ervaringen mogelijk te maken.

  • Het beschikbaar stellen van instrumenten en technieken voor het identificeren van voedselbedrijven die actief zijn op het internet en die niet aan de wettelijke voorschriften voldoen; praktische opleiding op het gebied van onderzoek naar internethandel te vergemakkelijken; en kennis te verspreiden over onderzoeksmethoden op verschillende internetplatforms, en praktische en wettelijke vereisten te leren voor het uitvoeren van officiële controles op voedselbedrijven via internet; en ervoor zorgen dat de deelnemers een goed inzicht hebben in de communicatiekanalen en de samenwerking met verschillende overheden en belanghebbenden op de markt.

Onderwerpen EC1 Wettelijk kader voor internetcontrole, IT-opleiding, EU-wetgeving, juridische aspecten en controleaankoop, opzetten van een IT-systeem voor internetonderzoeken, internationale samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking, toekomst van onlineonderzoeken. Lezingen en praktijkoefeningen met laptops.

Dit zijn dezelfde doelstellingen als in de cursus „standaard e-handel”, maar het te bereiken niveau zal hoger zijn zolang de praktische oefeningen nodig zijn. Aantoonbare ervaring in het onderzoeken van levensmiddelenfraude op internet is dan ook een voorwaarde voor deelname aan deze cursus.

EU-wetgeving en wetsovertredingen, geavanceerde onderzoeksinstrumenten, het opzetten van contacten, grensoverschrijdende samenwerking, de toekomst van online-onderzoeken. De praktische aanpak en de actieve bijdragen van de deelnemers worden verwacht.

Handhavingspersoneel dat momenteel werkzaam is in de zoek- of controle-eenheid op internet; dezelfde eisen als voor cursus B1, en aangeven dat zij ten minste 3 jaar ervaring hebben bij de bevoegde autoriteiten in verband met internetonderzoeken naar voedselfraude. Om deel te kunnen nemen moeten de deelnemers informatie over één casestudy beschikbaar stellen waarbij zij een rol hebben gespeeld. Dit zorgt voor eerdere kennis van elementaire IT-onderzoekstechnieken om de nodige kennis te kunnen geven van de basisinstrumenten en -ervaring om basisonderzoeken uit te voeren.

Voor de drie cursussen moeten de deelnemers in staat zijn in het Engels te werken en te interveniëren en compromissen te sluiten om de verworven lessen te verspreiden. Tijdens de sessies zullen richtsnoeren worden verstrekt over de wijze waarop de kennis moet worden verspreid, en de deelnemers zullen een follow-upvragenlijst krijgen.

Zitting Begindatum Einddatum Stad Land :
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtuele cursus Niet van toepassing
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Spanje,
3 17/10/2022 20/10/2022 Boedapest Hongarije
Voedselfraude/e-commerce — onderzoekstechnieken — E-handel Geavanceerd