2013-ban elindították a BTSF „ Élelmiszercsalás/e-kereskedelem – Vizsgálati technikák – E-kereskedelem – Fejlett szint” című tanfolyamát, mivel az élelmiszercsalások száma nőtt, és a híres lóhúsbotrány idején a média széles körben elterjedt. Az élelmiszercsalások a teljes élelmiszerláncot érinthetik, és az elkövetők a felderítésük elkerítése érdekében néha nagyon kifinomult technikákat alkalmaznak. Az internet többféle választási lehetőséget kínál; ezen eszközök teljes körű ismeretét az interneten értékesített élelmiszercsalás elleni küzdelem résztvevőinek ismerniük kell és alkalmazniuk kell.

A jelenlegi kihívás nem csak új informatikai eszközöket követel meg, hanem az információk és módszerek hatékonyabb alkalmazását is, mely információkat összehangoltabb módon kell integrálni, ezek eléréséhez pedig fel kell használni az élelmiszercsalásokkal foglalkozó szervezeti egységek jártasságát és szakértelmét, és együttműködést kell létrehozni a közigazgatási szervek, az élelmiszer-biztonsági hatóságok, valamint a rendőrségi és igazságügyi szervek között.

Ez a tanfolyam az élelmiszerek elektronikus kereskedelmére összpontosít.

A BTSF új élelmiszer-vizsgálati technikákról szóló képzési programja: Az e-kereskedelem magas szintjének célja, hogy javítsa az ellenőrzést végző személyzet ismereteit és készségeit az élelmiszercsalások azonosítására vagy az élelmiszerek és élelmiszerekkel kapcsolatos termékek e-kereskedelmével kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatok ellátására használt konkrét vizsgálati technikákról, a bevált gyakorlatok terjesztéséről és a gyakorlati tapasztalatok cseréjének lehetővé tételéről.

  • Eszközök és technikák biztosítása az internetes élelmiszer-ipari vállalkozások azonosítására és a jogi követelményeket be nem tartó vállalkozások felderítésére; elősegíti az internetes kereskedelemmel kapcsolatos nyomozással kapcsolatos gyakorlati képzést; valamint a különböző internetes platformokon végzett vizsgálatok módszereire vonatkozó ismeretek terjesztése, valamint az internetes élelmiszer-üzletág hatósági ellenőrzésére vonatkozó gyakorlati és jogi követelmények elsajátítása; valamint annak biztosítása, hogy a résztvevők alapos ismeretekkel rendelkezzenek a kommunikációs csatornákról, valamint a különböző közigazgatási szervekkel és piaci érdekelt felekkel való együttműködésről.

EC1 – Az internetellenőrzés jogi kerete, informatikai képzés, uniós jogszabályok, jogi szempontok és ellenőrzési beszerzések, az internetes nyomozások informatikai rendszerének létrehozása, nemzetközi együttműködés és határokon átnyúló együttműködés, az online vizsgálatok jövője. Előadások és gyakorlati gyakorlatok laptopokkal.

Ezek ugyanazok a célkitűzések, mint az „e-kereskedelem szabványszintje”, azonban az elérendő szint magasabb lesz, amíg a gyakorlati feladatok megkívánják. Azok vehetnek részt a képzésen, akik igazolt tapasztalattal rendelkeznek az internetes élelmiszercsalások kivizsgálása terén.

Uniós jogszabályok és jogsértések, magas szintű nyomozási eszközök, kapcsolatok kialakítása, határokon átnyúló együttműködés, az online nyomozások jövője. A résztvevőktől gyakorlati megközelítés és aktív hozzájárulás várható.

A végrehajtásban részt vevő, jelenleg internetes keresési vagy vezérlőegységben dolgozó személyzet; ugyanazok a követelmények, mint a B1 tanfolyam esetében, és jelzik, hogy az illetékes hatóságoknál legalább hároméves tapasztalattal rendelkeznek az élelmiszercsalások internetes kivizsgálásával kapcsolatban. A részvételhez a jelentkezőknek információkat kell benyújtaniuk egy esettanulmányról, amelyben részt vettek. Ez biztosítja az alapvető informatikai nyomozási technikák korábbi ismeretét annak érdekében, hogy az alapvető nyomozáshoz szükséges alapvető eszközöket és tapasztalatokat ismerő képzést lehessen nyújtani.

A három tanfolyamon a résztvevőknek képesnek kell lenniük arra, hogy angol nyelven dolgozzanak és felszólaljanak, és kompromisszumot kell kapniuk a megszerzett ismeretek terjesztéséről. Az ülések során iránymutatással szolgálunk az ismeretek terjesztéséhez, a résztvevők pedig nyomonkövetési kérdőívet kapnak.

Ülés Kezdődátum Befejezés dátuma Város Ország
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtuális tanfolyam Nem alkalmazandó
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Spanyolország
3 17/10/2022 20/10/2022 Budapest Magyarország
Élelmiszercsalás/e-kereskedelem – Vizsgálati technikák – Az e-kereskedelem fejlettsége