Tečaj BTSF -a o prijevarama/e-trgovini s hranom – istražnim tehnikama – Napredna razina e-trgovine pokrenut je 2013., s obzirom na to da se broj slučajeva prijevare s hranom povećavao, što je u vrijeme poznatog skandala s konjskim mesom dovelo do velikog širenja informacija u medijima. Prijevare povezane s hranom mogu utjecati na cijeli prehrambeni lanac, a u okviru njih katkad se upotrebljavaju napredne tehnike za izbjegavanje otkrivanja. Internet nudi višestruke mogućnosti izbora i mogućnosti; osobe koje se bore protiv proizvoda povezanih s prijevarama s hranom koji se prodaju na internetu trebale bi poznavati i upotrebljavati potpuno zapovjedništvo tim alatima.

U trenutačnoj situaciji neće biti potrebni samo novi informatički alati, već će jedinice za borbu protiv prijevara povezanih s hranom morati bolje upotrebljavati informacije i metode te povezivati te informacije na koordiniraniji način primjenjujući odgovarajuće vještine i stručna znanja kako bi odgovorile na te potrebe, a bit će potrebna i suradnja među upravama, tijelima za sigurnost hrane, policijom i pravosudnim tijelima.

Ovaj je tečaj usmjeren na e-trgovinu hranom.

Program BTSF za osposobljavanje o novim tehnikama istraživanja hrane: Naprednom razinom e-trgovine nastoji se poboljšati znanje i vještine osoblja zaduženog za kontrolu o posebnim istražnim tehnikama koje se upotrebljavaju za utvrđivanje prijevara povezanih s hranom (FF) ili za obavljanje dužnosti službenih kontrola e-trgovine hranom i proizvodima povezanima s hranom, širenjem najboljih praksi i omogućivanjem razmjene praktičnog iskustva.

  • Osigurati alate i tehnike za identifikaciju internetskih poduzeća u poslovanju s hranom koja posluju i otkrivaju one koji ne poštuju zakonske zahtjeve; olakšavanje praktičnog osposobljavanja o istrazi internetskog trgovanja; širenje znanja o metodama istraživanja na različitim internetskim platformama te učenje praktičnih i pravnih zahtjeva za provođenje službenih kontrola internetskih poduzeća u poslovanju s hranom; i osigurati da sudionici dobro razumiju komunikacijske kanale, suradnju s različitim upravama i dionicima na tržištu.

Teme EC1 Pravni okvir za kontrolu interneta, ruke o osposobljavanju u području IT-a, zakonodavstvo EU-a, pravni aspekti i kupnja kontrole, uspostava IT sustava za istrage na internetu, međunarodna suradnja i prekogranična suradnja, budućnost istraga na internetu. Predavanja i praktične vježbe s prijenosnim računalima.

To su isti ciljevi kao i tijekom „standardne razine e-trgovine”, no razina koju treba dosegnuti bit će viša dok god se zatraže praktični postupci. Za sudjelovanje je obvezno dokazano iskustvo u području istraživanja prijevara povezanih s hranom na internetu.

Zakonodavstvo EU-a i povrede prava, napredni istražni alati, uspostava kontakata, prekogranična suradnja, budućnost istraga na internetu. Očekuje se praktični pristup i aktivni doprinosi sudionika.

Osoblje za izvršavanje zakonodavstva koje trenutačno radi u jedinici za pretraživanje ili kontrolu interneta; isti zahtjevi kao i za tečaj B1 i ukazuju na najmanje tri godine iskustva u radu u nadležnim tijelima u vezi s internetskim istragama prijevara povezanih s hranom. Da bi mogli sudjelovati u tečaju, sudionici će morati dostaviti informacije o jednoj studiji slučaja u kojoj su sudjelovali. Time se osigurava prethodno poznavanje osnovnih tehnika istraživanja IT-a kako bi se omogućilo osposobljavanje za poznavanje osnovnih alata i iskustva za provođenje osnovnih istraga.

Kad je riječ o trima tečajevima, sudionici bi trebali moći raditi i govoriti na engleskom jeziku te kompromitirati širenje stečenih iskustava. Tijekom sastanaka pružit će se smjernice o tome kako širiti znanje, a sudionicima će se poslati upitnik za daljnje postupanje.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtualni tečaj Nije primjenjivo
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Španjolska
3 17/10/2022 20/10/2022 Budimpešta Mađarska
Prijevare s hranom/e-trgovina – Istražne tehnike – Napredna e-trgovina