Tečaj osposobljavanja BTSF -a o prijevarama s hranom/e-trgovini – Istraživačke tehnike – Napredna razina e-trgovine pokrenut je 2013., s obzirom na to da se broj prijevara povezanih s hranom povećavao, a mediji su u vrijeme slavnog skandala s konjskim mesom uvelike širili. Prijevare povezane s hranom mogu utjecati na cijeli prehrambeni lanac, a u okviru njih katkad se upotrebljavaju napredne tehnike za izbjegavanje otkrivanja. Internet nudi više mogućnosti izbora i mogućnosti; oni koji se bore protiv proizvoda povezanih s prijevarama s hranom koji se prodaju na internetu trebali bi znati i upotrebljavati potpuno zapovijedanje tim alatima.

U trenutačnoj situaciji neće biti potrebni samo novi informatički alati, već će jedinice za borbu protiv prijevara povezanih s hranom morati bolje upotrebljavati informacije i metode te povezivati te informacije na koordiniraniji način primjenjujući odgovarajuće vještine i stručna znanja kako bi odgovorile na te potrebe, a bit će potrebna i suradnja među upravama, tijelima za sigurnost hrane, policijom i pravosudnim tijelima.

Ovaj tečaj usmjeren je na e-trgovinu hranom.

Program osposobljavanja BTSF -a o novim tehnikama istraživanja hrane: Napredna razina e-trgovine usmjerena je na poboljšanje znanja i vještina osoblja zaduženog za kontrolu u pogledu posebnih istražnih tehnika koje se upotrebljavaju za utvrđivanje prijevara povezanih s hranom (FF) ili za obavljanje službenih kontrola e-trgovine hranom i proizvodima povezanima s hranom, širenje najboljih praksi i omogućivanje razmjene praktičnog iskustva.

  • Osigurati alate i tehnike za identifikaciju internetskih poduzeća koja posluju s hranom i otkriti one koji ne ispunjavaju pravne zahtjeve; olakšati praktično osposobljavanje o istraživanju internetske trgovine; širiti znanje o metodama istraživanja na različitim internetskim platformama te naučiti praktične i pravne zahtjeve za provođenje službenih kontrola u internetskom poslovanju s hranom; te osigurati da sudionici dobro razumiju komunikacijske kanale, suradnju s različitim upravama i dionicima na tržištu.

Teme EC1 Pravni okvir za nadzor interneta, ruke o osposobljavanju u području IT-a, zakonodavstvo EU-a, pravni aspekti i kontrolna nabava, uspostava informatičkog sustava za internetske istrage, međunarodna suradnja i prekogranična suradnja, budućnost internetskih istraga. Predavanja i praktične vježbe s prijenosnim računalima.

To su isti ciljevi kao i u tečaju „razina standarda za e-trgovinu”, no razina koju treba postići bit će viša sve dok se traže praktične vježbe. Za sudjelovanje je obvezno dokazano iskustvo u području istraživanja prijevara povezanih s hranom na internetu.

Zakonodavstvo EU-a i povrede zakona, napredni alati za istrage, uspostava kontakata, prekogranična suradnja, budućnost internetskih istraga. Očekuje se praktični pristup i aktivni doprinosi sudionika.

Osoblje zaduženo za provedbu koje trenutačno radi u jedinici za pretraživanje ili kontrolu interneta; isti zahtjevi kao za tečaj B1 i navedite najmanje tri godine radnog iskustva u nadležnim tijelima u vezi s internetskim istragama prijevara povezanih s hranom. Da bi mogli sudjelovati u tečaju, sudionici će morati dostaviti informacije o jednoj studiji slučaja u kojoj su sudjelovali. Time se osigurava prethodno poznavanje osnovnih tehnika ispitnog postupka u području IT-a kako bi se osposobljavanjem omogućilo upoznavanje s osnovnim alatima i iskustvom za provođenje osnovnih ispitnih postupaka.

Kad je riječ o trima tečajevima, sudionici bi trebali moći raditi i intervenirati na engleskom jeziku te kompromitirati informacije o stečenim poukama. Tijekom zasjedanja pružit će se smjernice za širenje znanja, a sudionicima će se poslati upitnik za daljnje postupanje.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 14/03/2022 18/03/2022 Virtualni tečaj Nije primjenjivo
2 13/06/2022 16/06/2022 Madrid Španjolska
3 17/10/2022 20/10/2022 Budimpešta Mađarska
Prijevare s hranom/e-trgovina – istražne tehnike – Napredna e-trgovina